Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje

VILNIAUS MIESTE:

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje sutaikinimo pamaldos gruodžio 17 d. 15.30 val.

Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 14 d. 17.30 val. (PL) ir gruodžio 15 d. 18.30 val. (LT).

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 19.30 val. bus giedamos liturginės valandos, 20 val. šv. Mišios (LT), rekolekcijas ves kun. Audrius Martusevičius. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 20 val. šv. Mišios, po Mišių – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, klausoma išpažinčių.

Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9–11 dienomis (PL): 9 d. 15.00 val. ir 18.00 val.; 10 d. 15.00 val. ir 18.00 val.; 11 d. 8.00 val., 9.00 val., 10.30 val., 12.00 val., 13.30 val. ir 18.00 val.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 19, 20 ir 21 d. 17 val. šv. Mišios (PL) ir 18 val. šv. Mišios (LT); nuo 16 iki 19 val. klausoma išpažinčių abiem kalbomis. Sutaikinimo pamaldos – gruodžio 18 d. 16 val. (LT).

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje advento rekolekcijos vyks gruodžio 12–16 d. Rekolekcijas ves kunigas Kęstutis Palikša. Gruodžio 12, 13  ir 15 d. 18 val. šv. Mišios ir paskaita, gruodžio 14 d. 18 val. ekumeninės pamaldos ir Betliejaus ugnies įnešimas. Gruodžio 16 d., penktadienį, 18 val. vietoje įprastinių šv. Mišių – susitaikinimo pamaldos bažnyčioje.

Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 21 d. 18 val. (LT).

Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčioje gruodžio 19–21 d., kiekvieną dieną 18.30 val. šv. Mišios, adoracija ir galimybė prieiti išpažinties iki 21 val. Ves t. Paulius Steponas CSJ. Tema: „Skelbti Išganytoją – Jis atėjo pas savuosius”. Brolis kalbės apie Evangelijos džiaugsmą, mūsų atsakomybę už Gerąją Naujieną ir žmogiškąją ekologiją.

Vilniaus Šv. Jono Bosko (saleziečių) bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 16 d. 18.00 PL, 19.00 LT; gruodžio 17 d. 9.30 PL, 11.00 LT, 18.00 PL, 19.00 LT ir gruodžio 18 d. 8.00 LT, 9.30 PL, 11.00 LT, 13.00 PL, 15.00 LT, 19.00 LT. Išpažinčių bus klausoma gruodžio 16 d. 17–20 val.; gruodžio 17 d. 9–12 val. ir 17–20 val.; gruodžio 18 d. 7.30–16.00 val. ir 18.30–20.00 val.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 21 d. 18 val. (PL) ir gruodžio 22 d. 18 val. (LT). Tomis dienomis 18.30 val. Šv. Mišios nebus aukojamos.

Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčioje susitaikinimo pamaldos gruodžio 19 d. 17.30 val.

Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 12 d. nuo 8 val. suaugusiems, o nuo 11 val. moksleiviams.

Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje atgailos diena – gruodžio 21 d. Išpažinčių bus klausoma 10–11 ir 17–18 val. Rekolekcijų šv. Mišios 11 val. (BY) ir 18 val. (BY).

Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 7.00 LT; 8.00 PL, 9.00 PL; 10.30 LT; 11.30 LT; 13.00 PL; 17.00 LT; 18.00 PL.

KITOSE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS BAŽNYČIOSE:

Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9 d. 10.00 PL ir gruodžio 10 d. 12.00 PL.

Alionių Švč. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 8 d. 10.00 PL ir LT.

Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 8 d. 8.30 LT ir 10.30 PL.

Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 10 d. 11.00 LT ir gruodžio 11 d. 10.00 LT. Sutaikinimo pamaldos gruodžio 10 d. 9.00 LT.

Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 17.00 PL ir gruodžio 19 d. 8.30 PL, 10.00 LT, 11.00 PL, 12.00 PL ir 18.00 PL.

Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 9.00 PL.

Gedžiūnėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 10.00 LT. Mažėnų koplyčioje advento rekolekcijos gruodžio 10 d. 14.00 LT.

Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčioje gruodžio 19 d. sutaikinimo pamaldos moksleiviams 10.00 PL ir 11.30 LT, visai bendruomenei – 19.00 LT ir PL.

Kazitiškio Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 11 d. 12.30 LT.

Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 9, 16 ir 23 d. 14.00 PL ir LT.

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 23 d. 10.00 LT.

Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 9.00 PL, 10.30 PL, 12.00 LT.

Norviliškių Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 8 d. 13.00 PL.

Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 12.00 PL, 18.00 LT ir 19.00 PL.

Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 23 d. 17.00 PL ir LT.

Reškutėnų šv. Izidoriaus bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 18 d. 10.00 LT.

Riešės Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. Išpažinčių bus klausoma 08.30–10.00 val. Gruodžio 17 d. sutaikinimo pamaldos moksleiviams 11.00 PL ir 12.00 LT.

Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios Patarėjos bažnyčioje gruodžio 21 d. 16.30 val. sutaikinimo pamaldos, 18.00 val. šv. Mišios LT ir PL.

Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 21 d. 11.00 PL, 12.45 LT ir 17.00 PL.

Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir šv. Benedikto bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 13 val.

Smalvų Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 18 d. 9.30 LT.

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 12.00 PL.

Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 16 d. 15.00 PL.

Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 9 d. 12.00 PL ir 17.00 PL; gruodžio 10 d. 10.00 PL ir 17. 00 PL.

Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 16 d. 10.00 PL, 12.00 LT ir 17.30 PL; gruodžio 17 d. 10.00 PL, 12.00 PL, 13.30 LT ir 17.30 PL.

Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 18 d. 10.00 PL.

Švenčionėlių Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje (Šv. Edvardo parapija) advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 9.00 LT, 10.30 PL, 12.00 LT.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 18 d. 8.00 PL ir 11.00 LT.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 17 d. 10.00 PL ir 12.00 LT. Prieš abejas šv. Mišias bus klausoma išpažinčių.

Turmanto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje sutaikinimo pamaldos gruodžio 17 d. 13.30 LT ir PL.

Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 19 d. 17.00 LT ir 18.00 PL. Išpažinčių bus klausoma nuo 16.30 val.

Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje advento rekolekcijos gruodžio 19 d. 17.30 PL ir RU ir gruodžio 20 d. 17.30 LT.

 

Jei norite pranešti apie sutaikinimo pamaldų ir advento rekolekcijų laiką Jūsų bažnyčioje, prašome rašyti komunikacija@vilnensis.lt.