Arkivyskupas lankėsi Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje

Gruodžio 15 d. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Rukloje, Pabėgėlių priėmimo centre, susitiko su čia gyvenančiais pabėgėliais. Susitikimas organizuotas prašant patiems į Lietuvą iš Graikijos, Italijos, Turkijos pabėgėlių stovyklų perkeltiems žmonėms.

Arkivyskupas Gintaras Grušas aptarė esamą situaciją su Pabėgėlių priėmimo centro vadovybe, vėliau bendravo su perkeltosiomis šeimomis, vaikams dalijo kalėdines dovanėles. Arkivyskupas susirinkusius drąsino neprarasti vilties, pasidalijo savo šeimos, kuri taip pat turėjo bėgti iš gimtinės, istorija. Prie arkivyskupo priėjo krikščionių šeima iš Alepo, Sirijos, norėjusi pasiteirauti, kur galėtų lankyti šv. Mišias. Susitikime dalyvavo apie 90 Pabėgėlių priėmimo centre gyvenančių žmonių.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas bendradarbiauja įgyvendinant pabėgėlių integraciją Lietuvos savivaldybėse. Vilniaus arkivyskupijos Carito Užsieniečių integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė teigia, kad nuo 1998 metų Vilniaus arkivyskupijos Caritas suteikė pagalbą integruojantis į visuomenę apie 600 pabėgėlių.

Integracija savivaldybėse prasideda, kai asmuo gauna leidimą gyventi šalyje. Šio leidimo perkeltieji asmenys laukia tris mėnesius gyvendami Rukloje. Pagal susitarimą su Europos Sąjunga per pastaruosius metus iš pabėgėlių stovyklų yra perkelta į Lietuvą 210 asmenų.

 Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

 

http://vilnius.caritas.lt/caritas-padaliniai/uzsienieciu-integracijos-programa/tikslas.html

http://www.rppc.lt/