Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas arkivyskupas Gintaras Grušas

Rugsėjo 23–26 dienomis Romoje vyksta Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) plenarinė asamblėja, kurios tema: „Europos vyskupų konferencijų taryba – 50 tarnystės Europai metų – atsiminimai ir perspektyvos „Fratelli tutti“ kontekste“.

Šioje plenarinėje asamblėjoje įvyko Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybės rinkimai. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku išrinktas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, vicepirmininkais tapo kardinolas Jean-Claude Hollerich, Liuksemburgo arkivyskupas ir vyskupas Ladislav Német, Šventųjų Kirilo ir Metodijaus tarptautinės vyskupų konferencijos Belgrade pirmininkas.

Pradedant susitikimą, rugsėjo 23 d., popiežius Pranciškus aukojo asamblėjos atidarymo Mišias Šv. Petro bazilikoje ir pasakė homiliją. Šventasis Tėvas kalbėjo susirinkusiems vyskupams: „Vieni kitus drąsinkime, niekuomet nepasiduokime nusivylimui ir nevilčiai: esame Viešpaties pakviesti vykdyti nuostabų darbą – darbuotis, kad jo namai būtų svetingesni, kad kiekvienas galėtų į juos įžengti ir juose apsigyventi, kad Bažnyčios durys būtų visuomet atviros ir niekas nesigundytų mintimi tik stebėti ir norėti pakeisti spyną.“

Apie CCEE

CCEE yra Europos vyskupų konferencijas vienijanti organizacija. CCEE skatina kolegialumo praktikavimą hierarchinėje bendrystėje su Romos popiežiumi; siekia glaudesnio bendradarbiavimo ir bendravimo tarp vyskupų ir Europos vyskupų konferencijų; siekia gerbiant specifinius kiekvieno įgūdžius skatinti ir įkvėpti Naująją Evangelizaciją Europoje; skatinti vienybę su Vyskupų konferencijų tarybomis kituose žemynuose; palaikyti ekumeninį bendradarbiavimą Europoje siekiant krikščionių vienybės.

Baigiantis II Vatikano susirinkimui trylikos Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai sutarė išanalizuoti galimybę glaudžiau bendradarbiauti. Po eilės susitikimų 1971 metų kovą oficialiai įkurta Europos vyskupų konferencijų taryba, kurios taisykles patvirtino Vyskupų kongregacija. Statutais, atnaujintais 1995 metais, nustatyta, kad CCEE nariais yra Europos šalių vyskupų konferencijų pirmininkai.