Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-02-12

Mielieji,

„Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas“ – savo žinioje rašo popiežius Pranciškus.

Lietuvos vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Gerėjant epidemiologinei situacijai ir matant didelį poreikį palaikyti ir sustiprinti žmonių dvasią, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.), palaipsniui bus atnaujinamas Eucharistijos šventimas dalyvaujant tikintiesiems. Kviečiame susipažinti čia.

Šiais metais Pelenų trečiadienis – gavėnios pradžia – vasario 17 dieną. Bažnyčiose atgailos ir atsivertimo ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pelenais.

Pelenų trečiadienį laikomasi pasninko: leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą (kitus du kartus, pvz., ryte ir vakare, – tik lengvai užkąsti) ir susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Daugiau apie pasninko tvarką ir prasmę skaitykite Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcijoje dėl atgailos ir pasninko dienų.

Vasario 16-ąją švęsime Valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišias iš Vilniaus arkikatedros bazilikos 12.30 val. transliuos LRT televizija, LRT Klasika radijas.

Kanizijaus kelias – virtuali piligrimystė su jėzuitais
Bažnytinio paveldo muziejaus virtualių paskaitų ciklas „Istorijos apie paveldą ir žmones“

Kalendorius:
Vasario 12 d. 19.00 val. Maldos akcija už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą. Pokalbis su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi SJ (internetu)
Vasario 13 d. 20.00 val. Teologinis Viduržemės kraštovaizdis. Pokalbiai su Tėvu Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ, III dalis (internetu)
Vasario 14 d. 18.00 val. Šlovinimo ir liudijimo vakaras „Meilė niekada nesibaigia“ (internetu)
Vasario 16 d. 12.30 val. Valstybės atkūrimo dienos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje
Vasario 16 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Fribūro universiteto lietuviai ir jų reikšmė Lietuvai“
Vasario 17 d. Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia
Vasario 17 d. Pradedamos MAG+S Gavėnios rekolekcijos jaunimui (18-35 m.)
Vasario 17 d. 18.00 val. Gavėnios susikaupimo vakaras Vilniaus universiteto bendruomenei (internetu)
Vasario 17 d. 19.00 val. Evangelija pagal Joną: refleksijos gavėniai (susitikimai internetu studentiškam jaunimui)
Vasario 18 d. 18.00 val. Gavėnios rekolekcijų vakarai. Kviečia Dievo Apvaizdos seserys
Vasario 18 d. 18.00 val. Virtuali paskaita „Vilnius – dangaus miestas: septyniolikos vienuolijų klestėjimo ir negandų palikimo pėdsakai“
Vasario 20 d. 18.00 val. Susitikimų ciklas: „Gailestingumas – perkeičianti Išpažinties sakramento galia“ (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia kviečia Šv. Ignaco dvasines pratybas kasdienybėje (vasario–balandžio mėn.)
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ieško savanorių koordinatoriaus (darbas Motinos ir vaiko namuose)
Nuo vasario 15 dienos vėl veiks Katalikų pasaulio leidinių knygynas Vilniuje, Prancišonų g.
Socialinis centras „Betanija“ kviečia į nuotolinę paskaitą „COVID-19 vakcinos. Bazinės žinios bei poveikis organizmui“ (internetu)
Kovo 18 d. centre „Bendrakeleiviai“ prasideda Išėjimo iš skyrybų krizės programa (internetu)
Lietuvos „Carito“ renginio „(Ne)žinau, kas yra prekyba žmonėmis“ vaizdo įrašas
Teologinis Viduržemės kraštovaizdis. Pokalbiai su T. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškumi CSJ, II dalis (garso įrašas)

2021 metais vyksta Lietuvos gyventojų surašymas. Siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal tautybę, gimtąją kalbą ir išpažįstamą tikėjimą – rengiama apklausa internetu iki vasario 17 dienos. Kviečiame ją užpildyti!

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.