Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia

2021 vasario 17 0:01 - 2021 vasario 17 23:59

Šiais metais Pelenų trečiadienis – gavėnios pradžia – vasario 17 dieną. Bažnyčiose šv. Mišių metu atgailos ir atsivertimo ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pelenais.

Pelenų trečiadienį Lietuvoje laikomasi pasninko: leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą (kitus du kartus, pvz., ryte ir vakare, – tik lengvai užkąsti) ir susilaikoma nuo mėsiškų valgių. Šio įstatymo privalu laikytis katalikams nuo 18 iki 60 metų amžiaus (plg. CIC kan. 1252). Daugiau apie pasninko tvarką ir prasmę skaitykite Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcijoje dėl atgailos ir pasninko dienų.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt