200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Życzenia wielkanocne arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa

2016 Marzec 27

Wielkanoc 2016

Drodzy wierni,

Pozdrawiam Was z okazji świąt wielkanocnych, Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Po okresie wielkopostnych przygotowań z radością przeżywamy wielkanocne święta trwające przez cały tydzień aż do Niedzieli in albis, którą św. papież Jan Paweł II ustanowił Niedzielę Miłosierdzia. Jezus dokonał największego dzieła miłosierdzia względem każdego człowieka – ofiarował się za nas, aby udzielić nam daru życia. Chrystus zmartwychwstał, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10). Wielkanoc – Zmartwychwstanie Pańskie – zaprasza nas do radości z życia i przeżycia go w sposób wartościowy. Zaprasza nas do radości z wszystkich udzielonych nam przez Boga darów: z każdego ofiarowanego dnia, z każdego postawionego na naszej drodze człowieka i z Bożego stworzenia.

Obraz Bożego Miłosierdzia namalowany w Wilnie według objawień św. Faustyny dzisiaj może nam pomóc zrozumieć, jak mocno Chrystus nas kocha i jaki wielki dar został nam udzielony w Uroczystość Zmartwychwstania. Chrystus został namalowany z ranami na rękach zaświadczających o męce na krzyżu. Te rany przypominają o Jego ofierze za każdego z nas. Jezus wyjaśnił św. Faustynie, że Jego spojrzenie na tym obrazie jest jak z krzyża, czyli litujące się i przepełnione pragnieniem zbawienia dusz. Jezus wychodzi z otaczających nas ciemności grzechu, aby oświecić nas swoim światłem zbawczej miłości. Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus wyjednał nam odpuszczenie grzechów, przedstawione za pomocą promieni – czerwonego i bladego. One oznaczają nie tylko krew i wodę, które wypłynęły z przebitego Serca Jezusa, ale i łaski chrztu oraz Eucharystii, za pomocą których Bóg nas wybawia i uzdrawia. Wzniesiona do błogosławieństwa Jezusowa ręka – to ten sam gest, za pomocą którego On przez swoich kapłanów odpuszcza grzechy w sakramencie pojednania. Ten wizerunek w pełni ukazuje źródło wielkanocnej radości.

Tak wielka Boża Miłość zachęca do udzielenia odpowiedzi na nią, zaprasza do uznania wartości tego, co nieprzemijające – relacji z Nim i z Jego nam ofiarowanymi ukochanymi ludźmi. Pozwólmy Chrystusowi przemieniać nasze życie, abyśmy bardziej kochali, lepiej rozumieli siebie nawzajem, łatwiej przyznawali się do błędów i poprawiali. Bóg zaprasza nas do realizacji tego poprzez uczynki miłości względem bliźniego nie tylko podczas świąt, ale i w każdym dniu – objąć swoich bliskich, przytulić smutnych, nawiedzić chorych, być z drugim człowiekiem, ze swoim bliźnim.

Od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia modlimy się o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata słowami nowenny do Bożego Miłosierdzia. Niech ta modlitwa prowadzi nas przez całą wielkanocną oktawę, a koronka do Bożego Miłosierdzia szczególnie towarzyszy nam w tym Roku Miłosierdzia.

Ten czas radości, okres wielkanocny, trwa do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W  Roku Miłosierdzia w okresie wielkanocnym razem będziemy dzielić się radością podczas Krajowego Kongresu Miłosierdzia, który odbędzie się w Wilnie w dniach od 6 do 8 maja. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w nim, aby przedłużyć wspólne świętowanie radości Zmartwychwstania Pańskiego.

Przeżyjmy tą wielką łaskę Bożego Miłosierdzia w swoich sercach i w swoim życiu na nowo nie tylko w wielkanocny poranek, ale i każdego dnia. Niech ona znajdzie swój wyraz w uczynkach miłosierdzia, abyśmy doświadczyli w pełni udzielonej nam radości życia.

 

+ Gintaras Grušas

Arcybiskup Wileński Metropolita

Życzenia wielkanocne arcybiskupa wileńskiego (PDF)

Kategorie: Arcybiskup, Diecezja, Parafie

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt