200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Życzenia wielkanocne arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa

2019 Kwiecień 18

Moi Drodzy,

jaką nowinę głoszą wielkanocne dzwony? Głoszą one zwycięstwo Chrystusa. Chrystus jak ziarno padł do gleby, aby Jego śmierć obdarowywała nas życiem.

Dlatego Wielkanocna Nowina jest przeznaczona dla czuwającego przy łożu umierającego,

dla tego, kto przed chwilą usłyszał straszną diagnozę

i tego, kto stracił smak życia,

potrzebna ona jest dla Kościoła, wstrząśniętego skandalami wykorzystywania.

Wielkanocna Nowina głoszona jest dla każdego z nas:

Jest śmierć, lecz nie ma kresu. Miłość przynosi zwycięstwo.

Ta Miłość ma na imię Jezus Chrystus. Wszystko inne jest ważne, lecz tymczasowe.

Dlatego życzę, aby Wielkanoc do każdego domu wniosłaby choć trochę światła wieczności. Światła, które pomogłoby zobaczyć, że trudności pewnego dnia miną; że zmęczenie pewnego dnia ustąpi; że głośne aktualia pójdą w zapomnienie, natomiast nawet najmniejszy gest naszej miłości nie zostanie zapomniany w Królestwie Bożym.

Niech to pomaga nam pojąć sens codzienności: nasze powszednie czynności, nasz codzienny wysiłek, nasze powołanie zawodowe, czasami nawet nasze choroby, samotność i cierpienie – wszystko jest po to, abyśmy wzrastali w miłości do Boga i bliźniego. Bowiem jedynie to, co zasiane z miłości, w odpowiednim czasie da prawdziwe owoce.

Życzę radosnych i wypełnionych miłością Świąt Wielkiejnocy!

+ Gintaras Grušas
Arcybiskup Metropolita Wileński
Wielkanoc 2019

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt