200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Pašvęstųjų diena Vilniaus arkivyskupijoje

2020 sausio 24
Nacionalinio gailestingumo kongreso nuotr.

Šių metų vasario 1 dieną kviečiame drauge su Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančiais pašvęstaisiais švęsti Viešpaties Paaukojimo šventę ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Pašvęstieji, susirinkę draugėn, dėkos Viešpačiui už pašaukimo dovaną ir džiaugsis bendrystės palaima.

Tikintieji taip pat kviečiami dalyvauti Vilniaus arkikatedroje 16.30 val. prasidedančioje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje ir 17.30 val. šv. Mišiose drauge su pašvęstaisiais.

Kviesdamas pašvęstojo gyvenimo asmenis į šią šventę Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Vieninga malda teatnaujins džiaugsmą mūsų širdyse, kad galėtume visu gyvenimu liudyti, jog Kristus Jėzus yra mūsų viltis“.

Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių vienuolijų sąrašus ir kontaktus galite rasti čia: vyrų, moterų. Apie pašvęstąjį gyvenimą kviečiame daugiau skaityti tinklalapyje vitaconsecrata.lt.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt