200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

2016 vasario 2 d. kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje

2016 vasario 3

Br. kun. Algirdas Malakauskis OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebono pareigų.

Br. kun. Evaldas Darulis OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu.

Br. kun. Tomas Žymantas OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

Br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM atleistas iš Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

Br. kun. Andrius Nenėnas OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

Br. kun. Julius Sasnauskas OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

Br. kun. Rolandas Taučius OFM paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

Kun. Viktor Kudriašov paskirtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kapelionu, paliekant toliau eiti turimas pareigas.

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt