200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam
 • 2019 Kwiecień 18

  Życzenia wielkanocne arcybiskupa wileńskiego Gintarasa Grušasa

  Moi Drodzy, jaką nowinę głoszą wielkanocne dzwony? Głoszą one zwycięstwo Chrystusa. Chrystus jak ziarno padł do gleby, aby Jego śmierć obdarowywała nas życiem. Dlatego Wielkanocna Nowina jest przeznaczona dla czuwającego przy łożu umierającego, dla tego, kto przed chwilą usłyszał straszną diagnozę i tego, kto stracił smak życia, potrzebna ona jest dla Kościoła, wstrząśniętego skandalami wykorzystywania. […] Read more

 • 2018 Wrzesień 17

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Pójść za naszym Mistrzem i Panem

  16 Września XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 8,27-35 Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa, który w drodze do Cezarei Filipowej pyta uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?». Odpowiedzi są różne – niektórzy uważają Go za Jana Chrzciciela, który ożył, inni za Eliasza albo jednego z wielkich proroków. Po tym Jezus patrząc na apostołów pyta dalej: «A […] Read more

 • 2018 Wrzesień 10

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Jezus – wielkim „budowniczym mostów“

  9 Września XXIII Niedziela zwykła B Mk 7,31-37   Dzisiejsza Ewangelia opowiada o uzdrowieniu głuchoniemego przez Jezusa. Według papieża Franciszka ten cud, ukazuje, jak Jezus przywraca pełną komunikację człowieka z Bogiem i innymi ludźmi. Cud ma miejsce na terenie Dekapolu, czyli na terytorium w pełni pogańskim; dlatego ów głuchoniemy, przyprowadzony do Jezusa, staje się symbolem człowieka […] Read more

 • 2018 Wrzesień 7

  Program wizyty papieża Franciszka na Litwie

    22 WRZEŚNIA, SOBOTA, Wilno 11.30 spotykamy się na placu S. Daukanto aikštė Papież przybędzie z wizytą kurtuazyjną do Pani Prezydent w Pałacu Prezydenckim, a na placu S. Daukanto aikštė spotka się z przedstawicielami rządu i społeczeństwa obywatelskiego, członkami korpusu dyplomatycznego. 12.10 Papież przybywa do Pałacu Prezydenckiego z wizytą kurtuazyjną do Pani Prezydent. 12.40 Papież […] Read more

 • 2018 Wrzesień 3

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: „Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje“

  2 Września XXII Niedziela zwykła B Mk 7,1-8.14-15.21-23 Ewangelia tej niedzieli przedstawia nam dysputę między Jezusem a niektórymi faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Dyskusja dotyczy wartości «tradycji starszych», które Jezus, nawiązując do proroka Izajasza, nazywa «zasadami podanymi przez ludzi», a które nigdy nie powinny zajmować miejsca «przykazania Bożego». Rozmówcy stosowali te normy w sposób dość skrupulatny […] Read more

 • 2018 Sierpień 27

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Kim jest dla mnie Jezus?

  26 Sierpnia XXI Niedziela zwykła B J 6, 60–69 Dzisiejszej niedzieli kończymy czytanie szóstego rozdziału Ewangelii według św. Jana, w którym znajduje się mowa o «Chlebie Życia». Po słowach Jezusa, że On jest chlebem, który zstąpił z nieba, i da swoje ciało jako pokarm, a krew swoją jako napój, widzimy, że gaśnie ludzki entuzjazm. Ludzie uznali […] Read more

 • 2018 Sierpień 20

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Co oznacza „spożywać ciało i pić krew” Jezusa?

  19 Sierpnia XX Niedziela zwykła B J 6,51-58 Papież Franciszek komentując fragment dzisiejszej Ewangelii – mowę Jezusa o Chlebie Życia – powiedział, że sam Jezus jest zarówno Chlebem Życia, jak i sakramentem Eucharystii. Czytany dzisiaj fragment opowiada o ludziach, którzy zgorszyli się, ponieważ Jezus powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, […] Read more

 • 2018 Sierpień 15

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: „Błogosławiona, która uwierzyła”

  15 Sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Łk 1, 39–56 Dziś Kościół obchodzi jedno z najważniejszych świąt ku czci Najświętszej Maryi Panny — uroczystość Jej Wniebowzięcia. Po zakończeniu ziemskiego życia Matka Chrystusa została wzięta z ciałem i duszą do nieba, czyli do chwały życia wiecznego, do pełnej komunii z Bogiem. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Maryję, […] Read more

 • 2018 Sierpień 13

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Do zamkniętego serca wiara nie przenika

  12 Sierpnia XIX Niedziela zwykła B J 6,41-51 Już kolejną Niedzielę w liturgii Mszy św. czytamy krótki fragment z szóstego rozdziału Ewangelii według św. Jana, gdzie po dokonaniu wielkiego cudu rozmnożenia chleba, Jezus wyjaśnia ludziom znaczenie tego «znaku». Ludzie szukają i słuchają Jezusa, ponieważ są zachwyceni cudem rozmnożenia chleba. Zamierzali wybrać Go na króla, ale kiedy […] Read more

 • 2018 Sierpień 6

  Czytamy Ewangelię z Franciszkiem: Odkryć i poznać dawcę chleba

  5 Sierpnia XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA B J 6,24-35 Po rozmnożeniu chleba ludzie zaczęli szukać Jezusa i znaleźli Go w pobliżu Kafarnaum. Jezus dobrze rozumie, dlaczego ludzie podążają za Nim z takim entuzjazmem i wyraźnie to ujawnia: «Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta» (J 6, 26). Ludzie ci idą […] Read more

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt