„Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“ – konferencija Seminarijoje

Vasario 4 d. visi besidomintys Vilniumi ir jo istorija kviečiami į tarptautinę mokslinę konferenciją „Vilnius krikščioniškoje Europoje: tarpmiestiniai istorijos ryšiai“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Renginys prasidės 9 val. šv. Mišiomis.

Vienas iš konferencijos rengėjų kun. dr. Vladimiras Solovej teigia: „Vilnius per savo 700 metų istoriją niekada nebuvo vienišas, uždaras ar izoliuotas nuo kitų miestų. Konferencijos prelegentų pranešimai atskleidžia kai kuriuos reikšmingesnius Vilniaus ryšius su kitais Europos miestais nuo Gedimino laikų iki mūsų dienų.“

Konferencijos programoje:

Kun. dr. Marek Adam Dettlaff OFM Conv.: Pranciškonų įtaka Vilniaus miesto plėtrai ir miestiečių dvasiniam bei kultūriniam gyvenimui.

Dr. Liudas Jovaiša: Dvi sostinės – prie Vyslos ir prie Vilijos. Vilniaus ir Krokuvos bažnytiniai ryšiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais.

Dr. Darius Baronas: Vilniaus ir Lvovo ašis: Civitas Ruthenica XVI a.

Kun. teol. lic. Kęstutis Smilgevičius: Tarp Neries ir Tibro: Vilniaus ir Romos miestų bažnytiniai ryšiai iki 1636 m.

Dr. Vilma Žaltauskaitė: Romos katalikų dvasininkų rengimas XIX a. Vilniui ir Vilniaus vyskupijai. Sankt Peterburgo aspektas.

Kun. dr. Adam Szot: Vilnius ir Balstogė… Du vienos Motinos miestai.

Konferenciją užbaigs diskusija Krikščioniškoji miesto tapatybė – paveldas ir jo reprezentavimas, kurioje dalyvaus dr. Vytautas Ališauskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Irena Vaišvilaitė ir kun. Julius Sasnauskas OFM.

Dalyvauti kviečiami visi norintys.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija