Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį

2023 m. sausio 26 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič pasveikino posėdžio dalyvius ir palinkėjo jiems sėkmingo darbo.

Posėdyje svarstytas kasdienėje sielovadoje naudingos liturginės knygos, kurioje būtų sudėti dažnai vartojami palaiminimai, procesijų metu naudojami tekstai, įvairios maldos, poreikis ir parengimas. Aptarta ir skyrimų lektoriais bei akolitais tekstų publikacija.

Daug dėmesio skirta užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimams. Praeitais metais Viešpačiui pasišaukus ilgametį LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimą, ši pastoracijos sritis neteko savo koordinatoriaus. Vyskupai išrinko naują LVK delegatą užsienio lietuvių sielovadai – juo tapo arkivysk. L. Virbalas. Naujai trejų metų kadencijai Hiutenfeldo Vasario 16-osios lietuvių gimnazijos kapelionu išrinktas kun. V. Grigutis.

Nesiliaujant karui Ukrainoje, Lietuvos vyskupai skelbia naują pagalbos šiai broliškai šaliai akciją. Aukos Ukrainos žmonėms paremti visoje Lietuvoje bus renkamos pirmąjį Gavėnios sekmadienį – 2023 m. vasario 26 d. Pagalbos Ukrainai akciją vykdys Lietuvos Caritas, o surinktos aukos bus perduotos Ukrainos Caritas.

Vysk. A. Jurevičius posėdžio dalyviams pristatė jaunimo sielovados klausimus. Pasidžiaugta, kad Lietuvoje vis populiaresnėmis tampa Sutvirtinamųjų šventės, organizuojamos daugelyje vyskupijų. Taip pat aptartas pasiruošimo ir kelionės į Pasaulines jaunimo dienas, vyksiančias Lisabonoje 2023 m. rugpjūčio 1–6 d., klausimas. Iš Lietuvos į šį pasaulinį jaunimo forumą ketina vykti apie 300 jaunuolių.

Skautų dvasios tėvu trejų metų kadencijai išrinktas kan. V. Viktoravičius.

Nutarta palaipsniui perkelti į Lietuvą Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos archyvą. Taip pat nutarta tęsti nuolatinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją Lietuvos parapijose ir vienuolijose. Šiemet siūloma ypač melsti taikos Ukrainoje bei visame pasaulyje, taip pat maldoje prašyti pašaukimų. Artėjant šv. popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą 30-mečiui pasidalinta nuomonėmis, kaip šį svarbų įvykį minėsime Lietuvoje.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2023 m. kovo 7–8 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija