Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia į pašaukimų savaitgalį

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija vasario 22–24 d. organizuoja pašaukimų savaitgalį, į kurį kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, jiems bus parengta atskira programa, kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Dalyviai turės progą klausytis vyskupo pašaukimo liudijimo, apžiūrėti visą seminariją, asmeniškai kalbėtis su seminaristais ir seminarijos dvasios tėvu, drauge melstis ir mąstyti, kokiam gyvenimui Dievas juos kviečia.

Savaitgalis vyks seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius) 2019 m. vasario 22–24 d. (penktadienį–sekmadienį). Pradžia vasario 23 d. 18 val.
Norintys dalyvauti savaitgalyje prašomi registruotis tel. (8-5) 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Daugiau informacijos bei įkvėpimo galite rasti seminarijos feisbuko paskyroje, taip pat ir kreipęsi į savo parapijos kleboną.