Vilniaus Pilaitės parapija kviečia švęsti jubiliejų

Šv. Juozapo parapija – viena jauniausių Vilniuje. Ji įsteigta prieš 20 metų sparčiai augančiame Pilaitės mikrorajone, kai vietos gyventojams atsirado poreikis šalia namų turėti sielovados centrą. Tuometinis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis 1999 m. vasario 17 d. pasirašė šv. Juozapo parapijos įsteigimo dekretą, jai priskyrė Buivydiškių, Zujūnų gyvenvietes ir aplinkinius kaimus.

Pirmieji parapijiečiai į šv. Mišias rinkdavosi Pilaitės M. Mažvydo vidurinės mokyklos salėje, jas lietuvių ir lenkų kalbomis aukodavo parapijos klebonas kun. Kęstutis Ralys. Šio kunigo rūpesčiu 2001 m. rugsėjo 8 d. duris atvėrė Šv. Juozapo koplyčia ir parapijos namai.

Bendruomenė augo, parapijoje ėmė veikti „Carito“, „Marijos Legiono“ ir kitų krikščioniškų organizacijų, judėjimų savanoriai, kūrėsi lietuvių ir lenkų kalbomis giedantys chorai. Jaunimas, pilaitiškių šeimos, senjorai čia rinkdavosi švęsti, rengdavo įvairių kultūrinių renginių, pilietinių ir socialinių akcijų, juose dalyvauti kviesdavo ne tik tikinčiuosius, bet ir visus Pilaitės gyventojus. Šv. Juozapo parapijos namai per 20 metų tapo svarbiu šio gyvenamojo rajono kultūriniu centru.

Gausėjanti parapija subrandino norą turėti savo bažnyčią, į kurią ir per didžiąsias šventes tilptų visi susirinkę tikintieji. Ši misija patikėta klebonui kun. Ričardui Doveikai. 2016 m. pradėtos statybos sėkmingai vyksta, darbai finansuojami aukotojų, geradarių ir tikinčiųjų lėšomis. Ypatinga švente parapijiečiams tapo 2017 m. Kūčių nakties ir šv. Kalėdų šv. Mišios, per kurias lietuvių ir lenkų bendruomenės susibūrė melstis dar nebaigtos bažnyčios pastate.

Naująjį darbų sezoną Šv. Juozapo parapija pradeda kviesdama švęsti 20 metų įsteigimo jubiliejų. Drauge su Pilaitės bendruomenės centru „Mažoji Lietuva“, Žolyno socialinės globos vaikų namais, Pilaitės seniūnija ir kitomis šiame rajone veikiančiomis organizacijomis, įmonėmis bei būriu savanorių rengiama visos bendruomenės šventė. Šiam renginiui pasinaudota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiama finansine parama, skirta stiprinti bendruomenių veikloms, administruojama Vilniaus miesto savivaldybės. Parapijos teiktas projektas, kurio tikslas – sutelkti Pilaitės bendruomenę ir suburti kuo gausesnį būrį savanorių, Pilaitės seniūnijos seniūnaičių sueigos buvo įvertintas palankiai.

Tad rugsėjo 7 d. aikštėje šalia naujosios bažnyčios nuo 14 val. šurmuliuos ūkininkų bei amatininkų mugė, pasirodys Vilniaus kalviai, Pilaitės malūno bendruomenė, veiks vaikams ir suaugusiesiems skirtos kūrybinės dirbtuvės, į kurias kvies Žolyno socialinės globos namų vaikai, kaimynystėje įsikūrusios „Lobių dirbtuvės“, „Karaliukų akademija“, parapijos šeimos, jaunimas. Taip pat bus proga susipažinti bei pabendrauti su savanoriais, lankančiais ligonius ir padedančiais vyresnio amžiaus žmonėms.

Nuo 14 val. vyks vietos kolektyvų koncertas, kuriame pasirodys įvairaus amžiaus lietuvių bei lenkų tautybių atlikėjai. Su parapijos istorija padės susipažinti vietos gyventojų suneštų nuotraukų paroda. 17 val. visi kviečiami į šv. Mišias už parapiją ir visą Pilaitės bendruomenę, jas aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, giedos parapijos lietuvių ir lenkų chorai. Po šv. Mišių aikštėje skambės specialiai 20-ajam jubiliejui paminėti skirta programa: sveikinimo kalbos, Veronikos Povilionienės, Vilniaus folkloro ansamblio „Ūla“ atliekamos dainos, muzika, lauks vaišės ir Pilaitės seniūnijos dovanojamas šventinis laužas.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti šioje bendrystės šventėje!

Vilniaus Šv. Juozapo parapijos informacija