Vilniaus Lazdynų ligoninėje planuojama nauja koplyčia

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (Lazdynuose) besigydantys tikintieji ir jų artimieji, tikimasi, netrukus galės melstis naujai įrengtoje koplyčioje – pradedamos rinkti aukos jos statybai.

Ligoninės kapelionas kun. Kęstutis Ralys atkreipia dėmesį, jog Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje veikia didžiausias skubios pagalbos centras Lietuvoje, į kurį žmonės dėl ligos ar traumos dažnai patenka netikėtomis aplinkybėmis. Todėl maldos vieta, kurioje susirgęs ar į nelaimę patekęs žmogus bei jo artimieji galėtų pasimelsti, pasisemti tikėjimo ir vilties – labai reikalinga.

Pasak ligoninės direktoriaus Algimanto Parmenecko, šiuo metu viename iš korpusų esanti koplyčia yra tam nepritaikytose patalpose, greta pacientų palatų ir sunkiai atrandama. Dėl šios priežasties naujoji vieta koplyčiai pasirinkta pirmame ligoninės aukšte esančiame vidiniame kiemelyje ir įgyvendinus šią idėją – koplyčia bus kur kas lengviau pasiekiama visiems norintiems.

Visi norintys ir galintys prisidėti auka prie naujos Koplyčios statybos, kviečiami pervesti auką į Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės sąskaitą.

Rekvizitai:
Paramos gavėjas: Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Paramos gavėjo kodas: 124243848
Sąskaitos numeris: LT87 7300 0101 5421 2097 „Swedbank“, AB
Paskirties langelyje įrašykite žodį „auka“