Vilniaus kunigų seminarijoje R. Balinsko tapybos darbų paroda „Nukryžiuotasis“

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje veikia dailininko Romualdo Balinsko tapybos darbų paroda  „Nukryžiuotasis“. Parodoje eksponuojami darbai iš R. Balinsko „Mažųjų paveikslų ciklo“, kurį sudaro kelios dešimtys nedidelio formato drobių. Parodai atrinkti darbai, vaizduojantys Nukryžiuotąjį.

R. Balinsko darbuose vaizduojamas Kristus – vienas, spengiančioje tyloje aukščiausia gaida suskamba Jo kančia – išgryninanti, apvalanti, atperkanti. Kristaus pavidalas paveiksluose formuojamas ekspresyviais, tirštais įvairių krypčių potėpiais. Minimaliomis kompozicinėmis ir spalvinėmis priemonėmis dailininkas išgauna maksimalų emocinio poveikio rezultatą. Savo kūryba jis prisideda prie tų, kurie šiomis dienomis atvira, srūvančia širdimi išgyvena Kristaus kančią. Šiuolaikinėje lietuvių tapyboje sakralių įvaizdžių, pagrįstų ne poetine interpretacija, bet kryptinga vieno motyvo analize, nėra daug. Todėl R. Balinsko paroda šia prasme – tikrai išskirtinė.

Ekspoziciją Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325) galima aplankyti iki kovo 31 d., atvykimą iš anksto suderinus su bibliotekos vedėja Irena Aleksandravičiene tel. (8-5) 271 2251 arba el. paštu: biblioteka@vks.lcn.lt

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija