Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia parapijas į gavėnios gailestingumo akcijas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas kviečia parapijų bendruomenes Gailestingumo jubiliejaus gavėnios metu burtis konkretiems gailestingumo darbams.

 „Ligonį aplankyti“

Kviečiame vasario 11 dieną su visa Bažnyčia minėti pasaulinę ligonių dieną, susitelkiant pagalbai ir padedant atvežti vienišus senus, sunkiai judančius, neįgalius bendruomenės narius į bažnyčią, kur bus teikiamas ligonių sakramentas.

Parapijų bendruomenės ir norintys įsipareigoti pagalbai ligoniams, kviečiami įsijungti į „Artumo“ programą. Jos tikslas – lankyti žmones namuose, tapti artimiems, liudyti bendruomenės rūpestį. Daugiau apie „Artumo“ programą ir kaip ją inicijuoti parapijoje: http://www.vilnius.caritas.lt/veikla/parapiju-bendruomeniu-aktyvinimas/karitatyvines-tarnystes-programos.html

Jei turite klausimų dėl „Artumo“ programos – kreipkitės į Žydrūnę Liobikaitę, tel. 8 652 85 903, el. p. Zydrune.liobikaite@vilnius.caritas.lt

„Išalkusį pavalgydinti“

Šiais metais vėl kviečiame inicijuoti savo parapijose akciją „Pasninko dėžė“. Tai – galimybė aukoti maisto produktus alkstantiems ir labiau išgyventi gavėnios pasninką.

Gailestingumo jubiliejus kviečia ne tik dalintis, bet ir pastebėti artimą, kuriam reikia pagalbos. Tad svarbu, kad visi bendruomenės nariai ne tik aukotų maisto produktus nesutikdami paties alkstančio žmogaus, bet ir įsijungtų į pagalbos tinklą: sujungtų parapijos bendruomenę su kaimynystėje gyvenančiais vargstančiais.

Jei turite klausimų dėl „Pasninko dėžės“ akcijos –  kreipkitės į Jacintą Baciuškaitę, tel. 8 675 12 691, el. p. Jacinta.baciuskaite@vilnius.caritas.lt

„Melstis už gyvus ir mirusius“

Kviečiame parapijų bendruomenes giliau išgyventi Kryžiaus kelio maldą ir susitelkti užtarimo tarnystei už kenčiančius. Siūlome rengti Kryžiaus kelio maldos akciją, kuri būtų atviresnė nutolusiems, o ypač kančią išgyvenantiems. Visi parapijiečiai kviečiami patys dalyvauti ir kviesti tuos žmones, už kuriuos prašome bendruomenę melstis. Tai sustiprintų mūsų tikėjimo liudijimą, jei prisiartinsime ir išdrįsime tarti: „Žinau, kad tau skauda, sunku, noriu padėti, kartu su tavimi melstis, būti tavo kančioje“.

Norintiems giliau išgyventi Kryžiaus kelio slėpinį bendruomenėje, VA Caritas siūlo Kryžiaus kelio stočių skaidres su mąstymais (Power Point formatu).

Jei turite klausimų dėl Kryžiaus kelio maldos akcijos –  kreipkitės į Margaritą Vyskupaitienę tel. 8 601 14 759, el. p. Margarita.vyskupaitiene@vilnius.caritas.lt