Švenčionių parapijoje – keliaujantis Gailestingojo Jėzaus paveikslas

Gailestingojo Jėzaus paveikslas suburia Švenčionių Visų Šventųjų parapijos tikinčiuosius bendrai maldai vis kituose namuose. Pagal šv. Faustinos regėjimus nutapytas paveikslas Gailestingumo jubiliejaus proga keliauja iš kaimo į kaimą, iš namų į namus, kviesdamas kaimynus melstis ir bendrauti.

Sausio 31d., sekmadienį, po šv. Mišių, simbolinį Gailestingojo Jėzaus paveikslą Aidukų kaimo atstovai perdavė Bajorų kaimo atstovams, o vėliau ir pats paveikslas, buvojęs visą savaitę Aidukų kaime, buvo pervežtas į Bajorus. Čia jo laukė visas kaimas. Įnešus į namus paveikslą, senyvo amžiaus žmonės galėjo ne tik kartu pasimelsti, bet ir priimti Švč. Sakramentą. (Apie tokią galimybę klebonas buvo pranešęs iš anksto.)

Po trumpų pamaldų šeimininkai visus pakvietė prie gausaus stalo išgerti arbatos, užkąsti. Susirinkusieji ilgai bendravo, džiaugėsi gražia klebono iniciatyva ir pakvietė kaimynus šią savaitę ateiti į jų namus bendrai maldai.

Kviečiame ir kitų kaimų ar bendruomenių atstovus priimti paveikslą į bendruomenės ar savo namus, o švenčioniškius raginame priimti paveikslą į savo butus, kad Jėzus galėtų stiprinti mūsų sielas, ypatingai šiais popiežiaus Pranciškaus paskelbtais jubiliejiniais Gailestingumo metais. „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ malda teplinta Vilniaus krašte ir visoje Lietuvoje.