Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-12-07

Mielieji,

Gruodžio 8 dieną švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę.

Sekmadienį – III Advento sekmadienis. Šią dieną bažnyčiose bus renkamos aukos Carito tarnystei: parapijos (rektorato) labdaringoms veikloms, Vilniaus arkivyskupijos Caritui ir Lietuvos Caritui.

Advento rekolekcijos ir sutaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m.

Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. Adventas

Kalendorius:
Gruodžio 8, 15, 22, 29 d. 12.00 val. Advento ir Kalėdų laiko vargonų muzikos koncertai Arkikatedroje VOX ORGANI CATHEDRALIS
Gruodžio 9–11 d. Advento rekolekcijos bibliodramos būdu su VU sielovados komanda
Gruodžio 9–11 d. Advento rekolekcijos studentams „Turėti apsčiai gyvenimo“ Senųjų Trakų vienuolyne
Gruodžio 9 d. 18.40 val. Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia: į adventą su Taizé giesmėmis
Gruodžio 9 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Gruodžio 10 d. 10.00 val. Vyrai kviečiami į Gailestingumo kelią Vilniuje
Gruodžio 10 d. 14.00 val. Labdaros koncertas „Drauge su senjorais“ Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje
Gruodžio 10 d. 14.00 val. Pal. Jurgio Matulaičio kelias Vilniuje
Gruodžio 10 d. 20.00 val. Choro „Adoramus“ adventinis koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje
Gruodžio 11 d. 10.00 val. LJD choro koncertas Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Gruodžio 11 d. 17.00 val. Adventinis padėkos vakaras su žurnalu „Kelionė“
Gruodžio 11 d. 18.30 val. Advento koncertas „Šv. Kalėdų belaukiant“ Bernardinų bažnyčioje Vilniuje
Gruodžio 12 d. 18.00 val. Adventinis maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Gruodžio 13 d. 18.30 val. Šlovinimo ir maldos vakaras Vilniaus Išganytojo bažnyčioje
Gruodžio 16–18 d. Advento rekolekcijos Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Gruodžio 17 d. 12.00 val. Katedros varpinėje atidarome Barboros Radvilaitės 500–osioms gimimo metinėms skirta paroda „Barbora etc.“
Gruodžio 17 d. 12.00 val. Kalėdinės šeimų dirbtuvės „Prakartėlės džiaugsmas“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Gruodžio 17 d. 17.00 val. Ateitininkai organizuoja kalėdinį šachmatų turnyrą
Gruodžio 31 d. 12.00 val. Ekskursija po parodą „Barbora etc“ Katedros varpinėje
Gruodžio 31 d. 15.30 val. Šventinė atradimų ekskursija „Apie tai, kas gera: išsaugotas bažnytinis paveldas“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jauniems žmonėms padeda susirasti dvasinį palydėtoją
Centre „Bendrakeleiviai“ nemokamos konsultacijos šeimos teisės klausimais (registracija)
Gruodį „Katalikų pasaulio leidinių“ knygynuose Vilniuje – 20proc. nuolaida leidyklos knygoms
Adventui:
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia šeimas per akciją „Advento kalendorius kitaip“ paremti vargstančias šeimas
Lietuvos Biblijos draugija kviečia įsigyti kalėdinių knygų vaikams
„Trijų Karalių kelionė“ – knygelė su stalo žaidimu vaikams (Magnificat leidiniai)
Žurnalo „Bitutė“ redakcija sukūrė Advento kalendorių vaikams
Marijos Tarnaitės seserys kviečia kiekvieną Advento dieną apmąstyti su Mergele Marija
Lietuvos Šeimos centras siūlo klausimų sąrašą jaukiems šeimos pokalbiams prie stalo
Advento kalendorius vaikams, kurį siūlo Vilniaus Kalvarijų parapija
Advento šeštadieniais po vakaro Mišių Vilniaus Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje broliai dominikonai giedos iškilmingus mišparus
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Ieško savanorių kalėdinėms akcijoms ir mugėms
Prie akcijos „Advento kalendorius kitaip“ prisijungė 45 šeimos. Dar tiek pat šeimų laukiama, kurios padėtų sunkumus patiriančioms šeimoms
Vilniaus Visų Šventųjų parapija kasmet prieš Kalėdas pradžiugina Laikinųjų namų gyventojus
„Šeimų draugystės“ susitikime dalyvavo beveik 100 lietuvių ir ukrainiečių (nuotraukos)
Nuotraukos, įspūdžiai:
Apie dailininko Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių parodą „Mūsų šventovės“ Seminarijoje
„Namų Bažnyčios“ Advento susikaupimo diena Parudaminyje
Katedros bendruomenės rekolekcijos Baltriškėse

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info