Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje, 2022 m. Adventas

Lietuvoje, kaip ir kaimyninėje Lenkijoje, Advento laikotarpis turi ypatingą puošmeną – Rarotas. Tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento metu aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos – išganymo aušros ir Mesijo motinos – garbę.

Šių ankstyvųjų votyvinių Mišių pavadinimas kyla iš jų įžangoje skambančių žodžių: Rorate caeli desuper – „Rasokit, dangūs, iš aukštybių“.

Išsamiau sužinoti apie Rarotų šv. Mišias galima bernardinai.lt publikuotame tekste: Adventas – kai ima rasoti debesys.

Pateikiame sąrašą Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių, kurios skelbia apie Rarotų šv. Mišias (2022 m. Adventas).

Atnaujinta 2022-12-13

Vilniaus mieste:
 • Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje: šeštadieniais 8.00 LT
 • Vilniaus Šv. Jono Bosko: sekmadieniais 8.00 LT
 • Pavilnio Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės: sekmadieniais 8.30 PL, 10.30 LT
 • Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės): sekmadieniais: 8.30 LT, 10.00 PL
 • Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo: šiokiadieniais 6.30 PL
 • Vilniaus Šv. Jonų: trečiadieniais 7.00 LT
 • Dievo Gailestingumo šventovėje: sekmadieniais 8.30 LT
 • Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo: sekmadieniais – 7.00 LT ir 8.00 PL; darbo dienomis – 7.00 LT ir 7.30 PL; šeštadieniais – 9.00 LT ir 10.00 PL. Su savimi turėkite žvakių
 • Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo: darbo dienomis 7.00 LT, o šeštadieniais ir sekmadieniais – 7.00 PL
 • Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo: darbo dienomis 17.00 PL, 18.00 LT
 • Vilniaus Šv. Onos: šeštadieniais 7.00 LOT
 • Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų): ketvirtadieniais 7.15 LT
 • Naujosios Vilnios Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės: antradieniais ir penktadieniais 7.00 PL ir ketvirtadieniais 7.00 LT
Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose ne Vilniaus mieste:
 • Jašiūnų Šv. Onos: sekmadieniais 8.00 PL, 9.30 LT
 • Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos: ketvirtadieniais 8.00
 • Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijai: antradieniais 17.00 PL, 18.00 LT
 • Paberžės Švč. Jėzaus Širdies: antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 PL, šeštadieniais 10.00 PL
 • Pabradės Švč. Mergelė Marijos, Šeimos karalienės: antradienį ir ketvirtadienį 7.00 PL-LT 
 • Parudaminio Kristaus Atsimainymo: antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 PL/LT.
 • Šalčininkų Šv. apaštalo Petro: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį 8.00 PL; sekmadieniais 7.30 PL ir 9.00 LT.

Šis sąrašas nėra baigtinis, tad kviečiame informacijos apie Rarotų Mišias ieškoti ir savo parapijos informavimo priemonėse. Jei pastebėjote klaidų ar pasikeitimų – informuokite agne.markauskaite@vilnensis.lt