Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2022-10-28

Mielieji,

lapkričio 1-ąją švęsime Visų Šventųjų iškilmę, kai prisimename ne tik Bažnyčios paskelbtus šventuosius, bet ir tuos, kurių vardus žino tik Dievas. Lapkričio 2-ąją – mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Vėlinių dieną, lapkričio 2 d., 15 val., šv. Mišias už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Jas transliuos LRT televizija.

Už mirusiuosius įprastai meldžiamės Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 dienomis). Bažnyčios ir parapijos skelbia Visų Šventųjų iškilmės ir Vėlinių oktavos pamaldų laikus. Kviečiame pasitikrinti informaciją jų skelbimų lentose, socialinių tinklų paskyrose, interneto svetainėse.

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už taiką, už sinodinį kelią, už pašaukimus į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą ir šeimą. Nuo lapkričio mėnesio adoracija tęsis vis kitoje Vilniaus arkivyskupijos bažnyčioje.

Šventojo Tėvo maldos intencija lapkričiui: „Melskimės, kad kenčiantiems vaikams – gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams – būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė vėl patirti šeimos meilę.
Lapkričio 12–20 dienomis į Vilnių kviečia Aušros Vartų atlaidai
Paskelbtas iki šiol vykusį sinodinio kelio procesą apibendrinantis dokumentas
Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui skambės vargonų ir chorinė muzika
Pasaulinės jaunimo dienos šventė Vilniuje

Kalendorius:
Spalio 29 d. 9.00 val. Neatpažintų ir vienišų žmonių kapų lankymas ir malda Karveliškių kapinėse
Spalio 29 d. 12.00 ir 15.30 val. Ekskursija „Sapiegos. Žemvaldžiai, politikai, mecenatai“ Bažnytinio paveldo muziejuje
Spalio 30 d. 12.00 val. Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado atlaidai Marcinkonyse
Spalio 31 d. 18.00 val. Visų Šventųjų šventė šeimoms ir vaikams Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Spalio 31 d. 18.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Bernardinų bažnyčioje
Lapkričio 2 d. 15.00 val. Šv. Mišios už mirusiuosius Vilniaus Antakalnio kapinėse
Lapkričio 02 d. 18.00 val. Šv. Mišios už mirusius menininkus ir koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“ Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Lapkričio 3–6 d. Moksleivius ateitininkai kviečia į Rudens akademiją Visagine (registracija)
Lapkričio 3–6 d. Istorijos dirbtuvės „Vienuoliai mieste“ 11–12 klasių moksleiviams
Lapkričio 4 d. 19.15 val. Tradicinių giesmių – kantičkų – valanda Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje
Lapkričio 6 d. 17.00 val. „Vilties liepsna“ – malda už mirusius nuo priklausomybių
Lapkričio 8 d. 19.00 val. Koncertas Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių 100-mečiui Filharmonijoje
Lapkričio 11–13 d. „Pamatyk Nematomąjį“ – rekolekcijos Pranciškonų vienuolyne Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vaikų ir jaunimo giesmių festivalis „Cecilijada“ kviečia registruotis dalyvius (iki 11.20)
Vilniaus Šv. Juozapo parapija kviečia į dvasines pratybas (susitikimai kas savaitę)
Penktadienių vakarais – jaunimo susitikimai Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje
Šeimos centras kviečia į kursą tėvams, auginantiems paauglius (pradžia – lapkritį)
„Bendrakeleivių“ sielovados programa „Moters perlai“ kviečia moteris, ieškančias savo pašaukimo
Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje atidaryta LKMA istorijai skirta paroda
Pasirodė naujas žurnalo vaikams „Bitutė“ numeris apie mokslą
Portugalijoje ir visame pasaulyje ruošiamasi Pasaulio jaunimo dienoms Lisabonoje
Jaunimo simpoziumas Krokuvoje – Lietuvos atstovų įspūdžiai ir nuotraukos
Paskaitos „Kaip ir kodėl Ukrainos krikščionybę savinasi Maskovija?“(doc. dr. Genutė Kirkienė) įrašas
Kun. Broniaus Krakevičiaus nuotraukų parodos pristatymas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje(nuotraukos)
Tituliniai atlaidai Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijoje (nuotraukos)
Lietuvių katalikų mokslo akademija šventė 100-metį (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujienos:
Pagalbos Ukrainos žmonėms teikimui ieškoma patalpų
Įvadiniai mokymai savanoriams (nuotraukos)
Socialinis centras „Betanija“ ieško savanorių vežėjų (pirmadieniais ir penktadieniais)
„Betanijoje“ – koncertai ir meno terapijos užsiėmimai lankytojams (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info