Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-10-15

Mielieji,

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Arkivyskupas Gintaras Grušas ragina visus Vilniaus arkivyskupijos žmones kartu maldoje išgirsti, kur Dievas veda savo Bažnyčią ir į kokią misiją mus šiandien kviečia (arkivyskupo vaizdo žinia).

Kelio pradžia vyskupijose – jau šį sekmadienį. Pradedant sinodo vyskupijos etapą šv. Mišios Vilniaus Katedroje 12.30 val., jas transliuos LRT Plius.

Kviečiame melstis specialia malda ir rengtis dalyvauti Sinode, kurio metu būsime pakviesti svarstyti: Kaip keliaujama drauge šiandien mūsų vietinėje Bažnyčioje? Kokius žingsnius žengti mus kviečia Dvasia, kad augtume keliavimu drauge?

Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar jos esminį vaidmenį vienybėje su kitais.

Netrukus bus atverta Sinodui skirta interneto svetainė lietuvių kalba – sinodas.katalikai.lt. Jau veikia oficiali sinodo svetainė užsienio kalbomis – synod.va.

Lietuvos vyskupų kreipimasis „Dėl sinodinio kelio pradžios“ (tekstas lenkų kalba)
Sinodo Parengiamasis dokumentas
Vademecum – vadovas, skirtas Sinodui sinodalumo tema

Kalendorius:

Spalio 15 d. 19.00 val. Knygos apie šv. Joną Paulių II pristatymas Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Spalio 15 d. 20.30 val. Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurso laureatų koncertas
Spalio 15 d. 23.00 val. Vyrai kviečiami į Švč. Sakramento adoraciją Dievo Gailestingumo šventovėje
Spalio 19 d. 19.00 val. Taizé pamaldos akademinei bendruomenei Vilniuje
Spalio 22 d. 17.00 val. Paskaitų ciklas „Įžengimas į apokalipsę“ su br. Alain-Marie de Lassus CSJ pas šv. Jono brolius
Spalio 22 d. 19.00 val. Dr. Ingridos Gudauskienės paskaita apie Šventąjį raštą Druskininkuose
Spalio 23 d. 19.00 val. Vilnius bunda. Jungtinis Vilniaus bendruomenių maldos vakaras
Spalio 24 d. Pasaulinė misijų diena
Spalio 28 d. 19.00 val. „Bernardinai.lt“ paramos koncertas „Gražu ir nuostabu yra…“
Spalio 29–31 d. Šeimų rekolekcijų savaitgalis Liškiavoje su bendruomene „Namų Bažnyčia“
Spalio 30 d. 15.00 val. Choro „Aidija“ paskaita-koncertas „Cantio“ Bažnytinio paveldo muziejuje

 

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas ieško programų vadovo(-ės) ir socialinės integracijos kuratoriaus(-ės) (Užsieniečių integracijos programoje); socialinio darbuotojo(-os) Laikinuosiuose namuose
Vilniaus arkivyskupijos Carito Žvakelių dirbtuvės pagamino Vėlinėms skirtų žvakių
Antraisiais mėnesio antradieniais – Taize pamaldos akademinei bendruomenei Ramintojos bažnyčioje
Trečiadienių popietėmis – jaunimo diskusijų klubas Vilniaus Kalvarijų parapijoje
Niurnbergo naujokyne – du jauni jėzuitų naujokai. Vienas jų – iš Lietuvos
Sakralinės muzikos koncertai Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje (spalio mėn.)
Vilniaus arkivyskupijos Carito naujo veiklų sezono atidarymo renginio pranešimai ir liudijimai (vaizdo įrašai)
Misionierystei skirtas susitikimas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos šeimų bendruomenių ir judėjimų susitikimas (nuotraukos)
Pasaulinės hospisų ir paliatyvios pagalbos dienos proga geltonai buvo apšviesti Karaliaus Mindaugo, Baltasis ir Žvėryno tiltai Vilniuje (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info