Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-08-27

Mielieji,

Vysk. Arūnas Poniškaitis savo laiške apie pagalbą migrantams ir pabėgėliams sako: „Žinome, jog Popiežius nori, kad šiais Šeimos metais per įvairias iniciatyvas būtų pasiekta kiekviena šeima visame pasaulyje. Tarp pagrindinių šių Šeimos metų tikslų yra minimas siekis įgalinti šeimas misionieriškai veiklai, o taip pat – išplėsti šeimos apaštalavimo viziją ir apimtį, kad apimtų ir sunkumus išgyvenančias šeimas.“ Lietuvos Caritas skelbia kaip ir kur prisidėti, norint padėti prieglobsčio prašytojams.

Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyks Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaidai. Kviečiame susipažinti su programa ir dalyvauti (programa lenkų kalba).

Mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Antanas Valatka.

Kalendorius:
Rugpjūčio 27 d. 16:30 val. Šventumo išbandymas Vilniumi. Ekskursija apie pal. J. Matulaitį
Rugpjūčio 28 d. 10:00 val. Piligrimystė Gailestingumo keliu. Palydi kun. Dovydas Grigaliūnas
Rugpjūčio 28 d. 12:00-17:00 val. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia į ekskursijas
Rugpjūčio 29 d. 11:00 val. Vaidotų parapijos 100 metų jubiliejaus šventė
Rugpjūčio 29 d. 11:00 val. Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčioje Mišios ir varpų šventinimas
Rugpjūčio 29 d. 12:30 val. Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje sakralinės muzikos koncertas
Rugpjūčio 29 d. 13:00 val. Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčiai – 100 metų
Rugpjūčio 29 d. 15:00 val. Senuosiuose Trakuose padėkos Mišios už Šv. Jono apaštalinių seserų tarnystę šiame vienuolyne
Rugpjūčio 29 d. 18:00 val. Vilniuje Dievo Gailestingumo Šventovėje kviečiamos šeimos dėkoti Dievui už santuokos metus
Rugsėjo 1-8 d. Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai
Rugsėjo 2 d. 18:00 val. Studentai ateitininkai kviečia studentus Vilniuje susipažinti ir pabendrauti
Iki rugsėjo 3 d. Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios Piligrimų centras registruoja norinčius vykti į Šiluvos atlaidus
Rugsėjo 4 d. Piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai’21
Rugsėjo 4-5 d. Piligriminis žygis vyrams „Šv. Juozapas – kūrybingai drąsus globėjas“
Rugsėjo 5 d. 10:00 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje – vargonų šventinimas

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos Caritas renka šiltus drabužius ir kitus reikmenis prieglobsčio prašantiems migrantams
Šventosios Šeimos seserys kviečia į Vilnių atvykstančias studentes apsigyventi bute Žvėryne
Šv. Jono broliai kviečia studentus apsigyventi bendruomeniniuose namuose
Dievo Gailestingumo šventovėje ir Faustinos namelyje lankėsi filmo „Jėzaus veidas“ kūrėjų komanda
VA Jaunimo centras kviečia savanoriauti piligriminiame žygyje Aušros vartai – Trakų bazilika ir drauge keliauti
VA Akademinės sielovados centras, laukdamas rugsėjo pirmosios, pristato tai, kas naudinga studentams
VA Katechetikos centras užbaigė rekolekcijas tikybos mokytojams (nuotraukos)
VA Caritas kviečia savanoriauti rūšiuojant drabužius prieglobsčio prašytojams
VA Caritas Užsieniečių integracijos programa tęsia bendravimą su JAV Ambasada Vilniuje
Kvietimas mokykloms – Bendra gėlė hospisui
Vilniaus Visų Šventųjų šeimos paramos centras gilinosi į savanorystės temą
Betanija kviečia savanoriauti išvežiojant maistą
Baigėsi Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos stovykla Liškiavoje (nuotraukos)
Vaikai puošia Ramintoją,
Vilniaus Šv. Baltramiejaus parapijos atlaidų akimirkos
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia atsiliepti šeimas (apklausa)
Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenės išvyka į Lenkiją Šv. Faustinos keliais
Renkamos aukos Druskininkų bažnyčios remontui
Jėzuitai skelbia keturis prioritetus
Opus Dei pristatoma knyga – Ugdymas šeimoje

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.