Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-07-02

Mielieji,

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir kviečiama melstis už pandemijos varginamus, už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų, už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu.

Vilniaus arkivyskupijoje adoracija liepos 1–7 d. vyksta Ignalinos, Rimšės, Turmanto, Linkmenų, Pabradės, Švenčionėlių, Adutiškio parapijose (tvarkaraštis). Kitose parapijose adoracija vyks rugpjūčio, lapkričio, gruodžio mėnesiais.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia kandidatus. Norintys atsiliepti į kunigiškąjį pašaukimą, kviečiami liepos 26–30 d. pristatyti stojimo dokumentus (dokumentų sąrašą rasite čia). Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 3 d.

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose.

Kalendorius:
Liepos 1–12 d. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Liepos 4 d. 16.00 val. Šlovinimas ir adoracija Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčioje
Liepos 7 d. 19.00 val. Vilniaus kariliono festivalio atidarymo koncertas
Liepos 8 d. 12.00 val. Festivalio „Vox Organi Cathedralis“ vargonų muzikos koncertas Katedroje
Liepos 12–15 d. Piligriminis žygis Eišiškės–Aušros vartai (registracija)
Liepos 15 d. 12.00 val. Festivalio „Vox Organi Cathedralis“ vargonų muzikos koncertas Katedroje
Liepos 17 d. Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia į piligrimystę pal. J. Matulaičio pėdomis

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Šventės Dominikonų ordine: kunigu įšventintas br. Jokūbas Marija Goštautas OP, amžinuosius įžadus davė br. Augustinas Simanavičius OP
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Žvakių dirbtuvės ir socialis centras „Betanija“ ieško savanorių
Atviros architektūros savaitgalio „Open House Vilnius“ metu (liepos 3 – 4 d.) vyks ekskursijos Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bei Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčiose
Šv. Jono brolių vienuolyne įsikūrę vaikinų studentų „Atsimainymo“ namai laukia naujų gyventojų
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapija kviečia įsijungti į parapijos chorus
Dievo Apvaizdos seserų prašymas pagelbėti po gaisro vienuolyne
Pasirodė „Magnificat vaikams“ vasaros numeris

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.