Švč. Sakramento adoracija Vilniaus arkivyskupijoje (rugpjūtis)

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis:

Už pandemijos varginamus,
už šeimas, ypač patiriančias didelių sunkumų,
už naujus pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą
ir kad Dievas stiprintų jau einančius šio pašaukimo keliu

Vilniaus arkivyskupijoje adoracija vyks birželio 16 d.; liepos 17 d.; rugpjūčio 18 d.; lapkričio 124 d. ir nuo gruodžio 19 d.

Bažnyčia Adoracijos pradžia Adoracijos pabaiga
Šalčininkų Šv. apaštalo Petro Rugpjūčio 1 d. 8.00 val. Rugpjūčio 1 d. 20.00 val.
Rūdninkų Švč. Trejybės Rugpjūčio 2 d. 8.00 val. Rugpjūčio 2 d. 14.00 val.
Šalčininkėlių Šv. Jurgio Rugpjūčio 3 d. 8.00 val. Rugpjūčio 3 d. 20.00 val.
Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Rugpjūčio 4 d. 8.00 val. Rugpjūčio 4 d. 20.00 val.
Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės Rugpjūčio 5 d. 8.00 val. Rugpjūčio 5 d. 20.00 val.
Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų Rugpjūčio 6 d. 8.00 val. Rugpjūčio 6 d. 20.00 val.
Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo Rugpjūčio 7 d. 8.00 val. Rugpjūčio 7 d. 15.00 val.
Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Rugpjūčio 7 d. 15.30 val. Rugpjūčio 7 d. 20.00 val.
Jašiūnų Šv. Onos Rugpjūčio 8 d. 8.00 val. Rugpjūčio 8 d. 20.00 val.