Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2021-06-18

Mielieji,

Vilniaus arkikatedroje birželio 24 d. per Šv. Jono gimimo iškilmę, 12.30 val. šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petar Antun Rajič. Po Mišių bus atvertos 70 metų buvusios uždarytos koplyčios. Katedros lankytojai galės melstis naujai įrengtose trijose – Šv. Stanislovo, Gailestingumo ir Turino drobulės koplyčiose, apžiūrėti restauruotą Šv. Vladislovo koplyčios kupolą bei sugrąžintą XVIII a. zakristijos spintą. Bažnytinio paveldo muziejus kviečia iš anksto registruotis į ekskursijas su gidu birželio 22, 23 ir 24 d. 15.30 val.

Penktadienį, birželio 18 dieną, 17.30 val. šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje bus meldžiamasi už Vilniaus arkivyskupą Julijoną Steponavičių, minint 30-ąsias jo mirties metines.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija kviečia kandidatus. Norintys atsiliepti į kunigiškąjį pašaukimą, kviečiami liepos 26–30 d. pristatyti stojimo dokumentus (dokumentų sąrašą rasite čia). Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 3 d.

Kviečiame dalyvauti Vilniaus arkivyskupijoje veikiančių bendruomenių, judėjimų ir organizacijų vasaros stovyklose. Sąrašas nuolat atnaujinamas.

Šiuo metu atnaujinama Vilniaus arkivyskupijos interneto svetainė, atsiprašome, jei kai kurios nuorodos laikinai neveiks.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ metinės konferencijos pranešimai (vaizdo įrašai):
Arkivyskupas Gintaras Grušas. „Laiko ženklai Bažnyčiai ir „Caritui“
VA „Carito“ vadovė s. Jolita Matulaitytė. „Žvilgsnis į VA Caritą šiandienos iššūkių kontekste“
Diskusija „Laiko nepasirinksi? O ką galime rinktis laike?“

Kalendorius:

Birželio 18–20 d. Rekolekcijas vyrams „Riteriai su šlepetėmis“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje
Birželio 18 d. 17.00 val. „Ketveri karo metai Vilniuje. Kunigo istorija“ – ekskursija kun. Alfonsui Lipniūnui atminti
Birželio 18 d. 19.00 val. Maldos už šeimą akcijos susitikimas su prof. Gintautu Vaitoška (internetu)
Birželio 19 d. 10.00 val. Žygis šeimoms kartu su Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomene
Birželio 26 d. 10.00 val. Terapinė ekskursija Gailestingumo keliu | Veda Julius Kvedarauskas (registracija)
Birželio 26 d. 12.00 val. Br. Jokūbo Marijos Goštauto OP kunigystės šventimų transliacija
Birželio 30 d. 19 val. Pokalbis su kun. Philip G. Bochanski:„Katalikų bažnyčia ir homoseksualumas: Tarptautinės Courage organizacijos patirtis“ (internetu)
Liepos 1 d. 17.30 val. Taizé pamaldos Vilniuje

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Nauja Vilniaus akademinės sielovados centro tinklalaidė „GALIMA AIŠKIAU“: Kūnas ir krikščionybė su Irena E. Laumenskaite (garso įrašas)
Šeštadienio ekskursijos apie Katedros istoriją su Bažnytinio paveldo muziejumi
Sekmadienį VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programa minės Pasaulinę pabėgėlių dieną
VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programa ieško socialinės integracijos kuratoriaus Vilniuje
Naujas žurnalo „Magnificat vaikams“ numeris
Vilniaus Bernardinų parapija ieško savanorių stovyklai
Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas organizuoja stovyklą
„Katalikų pasaulio leidinių“ knygynas Vilniuje, Pranciškonų g. 3/6, uždaromas, bet skaitytojai laukiami knygyne Šventaragio g. 4
Prisikėlimo koplyčiai (Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje) padovanotas vysk. Juozo Tunaičio bareljefas
Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje atidaryta karpinių paroda „Sakralinė liaudies dailė. Karpiniai“
Vatikano paštas išleido specialų pašto ženklą, žymintį Šv. Ignaco metų pradžią
Šventinis Socialinio centro „Betanija“ savanorių šeštadienis (nuotraukos)
Vilniaus Bernardinų parapijoje vyko katechezė apie Švč. Jėzaus Širdį (vaizdo įrašas)
Nuotraukos iš ekskursijos „Ketveri karo metai Vilniuje. Kunigo istorija“
Bendruomenės „Betzata“ bendrystės diena (nuotraukos)
Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazija šventė vardadienį ir pal. Teofiliaus šventę (nuotraukos)

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.