Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-10-09

Mielieji,

Šv. Pranciškaus Asyžiečio dieną popiežius Pranciškus paskelbė encikliką „Fratelli tutti“ (Visi esame seserys ir broliai). Enciklikos tekstą keliomis kalbomis galima skaityti čia. Vatican News lietuvių redakcijos parengtas dokumento pristatymas ir santrauka lietuvių kalba čia. Ateityje pasirodys ir visos enciklikos vertimas į lietuvių kalbą.

Sekmadienį, spalio 11 d., visi tikintieji yra kviečiami jungtis į maldą už organų donorystę: už tuos, kurių paaukoti organai suteikė gyvybę kitiems, už mirusiųjų donorų artimuosius, medikus, specialistus ir visus, kurie pasirašė sutikimą donorystei po savo mirties.

Pasirodė popiežiaus Pranciškaus vaizdo žinia apie Šventojo Tėvo maldos intenciją spaliui. Popiežius prašo melstis, kad moterys turėtų daugiau galimybių eiti atsakingas pareigas Bažnyčios institucijose.

Lietuvos vyskupų kreipimasis artėjant rinkimams
Misijų mėnesio ir dienos medžiaga parsisiuntimui (lietuvių ir lenkų kalbomis)
Benamystės dienos išvakarėse atveriami atsinaujinę Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ namai benamiams

Kalendorius:
Spalio 9–10 d. Seminaras šeimoms „Per juokus į geresnę santuoką“ VA Šeimos centre (registracija)
Spalio 10 d. 16.30 val. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ priklausomų asmenų bendruomenės „Aš Esu“ šeimadienis
Spalio 11 d. 17.00 val. Choro „Adoramus“ sakralinės muzikos koncertas „Lumen“ Vilniuje
Spalio 12 d. 19.00 val. Sutvirtinimo sakramentas suaugusiems. Pasirengimas pas br. Joanitus Vilniuje (kursų pradžia)
Spalio 13 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupiją ir jos bendradarbius Katedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje
Spalio 13 d. 18.00 val. Ateitininkai kviečia: filosofiniai (Antano Maceinos) skaitymai su Daliumi Jonkumi
Spalio 13 d. 18.30 val. Jungtinės Vilniaus bendruomenių pamaldos „Vilnius bunda“
Spalio 14 d. 18.30 val. Šv. Rašto seminarai studentams ir dėstytojams su kun. D. Dikevičium (pirmas seminaras)
Spalio 16 d. 18.00 val. Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas kviečia bendraamžius kartu melstis rožinį

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Kun. br. Julius Sasnauskas OFM – Vilniaus miesto garbės pilietis
Šv. Jono broliai rengia ir kviečia registruotis į Sutvirtinimo sakramento kursus suaugusiems
Moksleiviai ateitininkai kviečia bendraamžius į rudens akademiją „Didžiadvasiškumas“ (registracija)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ spalio mėnesio naujienlaiškis
Vėlinėms galima įsigyti žvakučių, pagamintų VA „Carite“
Katedros parapijos maldos grupė kviečia prisijungti ir kartu melstis
Naujas tinklalaidės „Galima aiškiau“ epizodas: apie celibatą
Leidykla „Magnificat“ siūlo darbą buhalteriui
Seminarijoje kalbėta apie Misijų mėnesį
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi kardinolas A. J. Bačkis
Akimirkos iš pirmakursiams skirtų ekskursijų po Vilnių (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.