Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-07-24

Mielieji,

Bažnyčioje visiems yra vietos ir kiekvienas pagal savo pašaukimą gali prisidėti prie jos veiklos, aktyviai dalyvaudamas savo vietinės bendruomenės gyvenime, skelbia pirmadienį Vatikane pristatytas dokumentas „Parapijos bendruomenės sielovadinis atsivertimas tarnaujant Bažnyčios vykdomai evangelizavimo misijai“. Visas dokumentas anglų kalba.

Norintys atsiliepti į kunigiškąjį pašaukimą kviečiami pristatyti stojimo dokumentus į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją iki liepos 28 dienos.

Vasaros stovyklos vaikams, jaunimui, šeimoms (pildoma).

Kalendorius:
Liepos 24 d. 20.00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Dievo Gailestingumo šventovėje
Liepos 25 d. VAJC kviečia ministrantus į „Išlikimo dieną“ (registracija iki liepos 15 d.)
Liepos 25 d. 9.00 val. Gailestingumo kelias Vilniuje | Palydi kun. Andrius Končius (registracija)
Liepos 25 d. 12.00 val. Renginys saleziečių pradininko Lietuvoje kun. Antano Skelčio atminimui
Liepos 25–26 d. Kryžių kalno atlaidai
Liepos 26–31 d. Ignaciškojo jaunimo programos MAGIS vasaros renginys
Liepos 31 – rugpjūčio 2 d. Rekolekcijos „Kodėl suabejojai?“ Pranciškonų vienuolyne Vilniuje (registracija)
Rugpjūčio 2 d. 11.00 val. Piligriminis žygis „Se­sers Van­dos Bo­ni­šev­skos ir Helenos Majevskos pėd­sa­kais“ iš Buivydžių į Pričiūnus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Sekmadienį, liepos 26 d., 12 val. per TVP Wilno bus transliuojamos šv. Mišios lenkų kalba iš Šventosios Dvasios bažnyčios
Sveikiname Bažnytinio paveldo muziejaus vadovę Sigitą Maslauskaitę-Mažylienę, kurios darbas „Siena“ išrinktas vienu iš trijų Jungtinių Tautų biuro Ženevoje surengto meno konkurso „Ateitis, kurios norime“, nugalėtojų!
Moksleivių ateitininkų vasaros akademijai kviečiami registruotis vadovai
Savaitgalį piligrimai keliavo Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno keliais Lenkijoje (nuotraukos)
VA „Carito“ Užsieniečių integracijos programa surengė stovyklą vaikams (nuotraukos)
Vilniaus akademinės sielovados centras sukvietė jaunimą į Taize pamaldas (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.