Kunigų paskyrimai Vilniaus arkivyskupijoje, 2020 m. liepa (papildyta)

Nauji paskyrimai, paskelbti 2020 liepos 28 dieną:

T. dr. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. atleidžiamas iš Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios rektoriaus ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

T. Piotr Strocen OFM Conv. atleidžiamas iš Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios rektoriumi.

T. dr. Juzef Makarczyk OFM Conv. skiriamas Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapijos klebonu, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Mons. Vaclav Volodkovič atleidžiamas iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos klebono pareigų ir skiriamas Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčios rektoriumi.

Kun. dr. Danel Dikevič skiriamas Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebonu ir Skurbutėnų koplyčios rektoriumi.

Kun. Daniel Narkun skiriamas Vilniaus akademinės sielovados centro sielovadininku.

Kun. Valentinas Šiuša paliekamas seminaristų nuodėmklausiu Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, atleidžiamas nuo pareigos pagelbėti Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos pastoracijoje ir įpareigojamas pagelbėti Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos pastoracijoje.

Kun. Marius Žitkauskas atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos antrojo dvasios tėvo pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Gintaras Blužas OFS (Kauno arkivyskupija) skiriamas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvu.


2020 metų liepos 9 dieną Vilniaus arkivyskupijoje įteikti šie paskyrimai:

Diak. Darius Graževič paskirtas sielovadinei tarnystei į Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos parapiją.

Kun. Valdemar Širvinski, neopresbiteris, paliekamas toliau eiti Propedeutinio kurso ugdytojo pareigas Lietuvos kunigų seminarijų parengiamajame kurse Telšiuose.

Kun. Tadeuš Aleksandrovič atleistas iš Rūdninkų Švč. Trejybės parapijos administratoriaus pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Vygintas Čiurinskas atleistas iš Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos rezidento pareigų ir paskirtas Rūdninkų Švč. Trejybės parapijos administratoriumi.

Kun. Jurij Vitkovskij atleistas iš Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos klebono, Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos bažnyčios rektoriaus ir Skurbutėnų koplyčios rektoriaus pareigų ir paskirtas Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonu bei Kalvarijų dekanato dekanu.

Kun. Ruslan Vilkel atleistas iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebono pareigų ir paskirtas Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos klebonu bei Šalčininkų dekanato dekanu.

Kun. dr. Valdas Girdžiušas atleistas iš Švenčionėlių Šv. Edvardo ir Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijų klebono pareigų ir paskirtas Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos rezidentu su vikaro teisėmis.

Kun. Aleksandr Gaičauskas atleistas iš Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaru.

Kun. Renald Kučko atleistas iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaru.

Kun. Daniel Narkun atleistas iš Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro sielovadininko pareigų, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Gabrielius Satkauskas paskirtas Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro sielovadininku, paliekant toliau eiti kitas pareigas.

Kun. Francišek Jusiel pratęstos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos generalinio sekretoriaus pareigos trejiems metams.

Pratęsti paskyrimo terminai dekanams: Vilniaus I dekanato dekanui kun. Virginijui Česnulevičiui, Vilniaus II dekanato – kun. Ričardui Doveikai, Naujosios Vilnios – kun. dr. Eduardui Kirstukui, Ignalinos – kun. Vidui Smagurauskui, Švenčionių – kun. Stanislavui Matiukevičiui, Trakų – kun. Jonui Varaneckui, Varėnos – kun. Medardui Čeponiui.