Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2019-01-11

Mielieji,

Šiandien amžinybėn iškeliavo kun. jubil. Antanas Dilys. Laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje sausio 14 d., pirmadienį, 12 val., po jų velionis bus palaidotas Vilniaus Bernardinų kapinėse.

Sekmadienį, sausio 13-ąją, minėsime Laisvės gynėjų dieną. Vilniaus Katedroje šv. Mišias 13 val. aukos arkivyskupas Gintaras Grušas. Kitų Laisvės gynėjų dienos renginių Vilniuje programa skelbiama čia, kitose savivaldybėse – čia.

Kitą savaitę, sausio 18 d., pradėsime Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį. Šiais metais apmąstysime temą „Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi“ (Įst 16, 18–20). Sausio 25 d. 18 val. pamaldos už krikščionių vienybę vyks Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje.

Kauno arkivyskupas kviečia per 2019-uosius keliauti su popiežiumi Pranciškumi. Kauno arkivyskupijos kurijos paruošti sielovados pasiūlymai (medžiaga) tinkami visos Lietuvos tikintiesiems, jų bendruomenėms. Pasiūlymai pasirodys kas mėnesį.

Jėzuitai Lietuvoje pradėjo švęsti Jubiliejinius „Jėzuitų misijai Lietuvoje – 450“ metus. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo SJ pamokslas, sakytas Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje. Nuotraukos iš Jubiliejinių metų atidarymo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčiojeir Šv. Jonų bažyčioje. Kiti jubiliejinių metų renginiai skelbiami čia.

Skelbiame Sutvirtinimo sakramento teikimo Vilniaus arkivyskupijoje 2019 m. tvarkaraštį.
Apie parapijų ir rektoratų vizitaciją kalbėta kunigų susirinkime.
Lietuvos vyskupai rinkosi Kaune.

Kalendorius:
Sausio 11 d. 18.00 val. Prasideda ikonodirbystės susitikimai Vilniaus kultūros ir dvasingumo centre
Sausio 11 d. 18.00 val. Šv. Mišios ir kalėdinių giesmių vakaras lenkų k. Ramintojos bažnyčioje
Sausio 11–13 d. Susitikimas moterims „Jo meilė keičia gyvenimus“ Pavilnio rekolekcijų namuose
Sausio 13 d. 12.30 val. Koncertas Laisvės gynėjų dienai „Stabat Mater“ Vilniaus Arkikatedroje
Sausio 14 d. Pradedamas Alfa kursas Vilniaus Šv. Juozapo mokykloje
Sausio 14 15:45 val.Ukrainietiškų kalėdinių giesmių koncertas Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje
Sausio 14 d. 18.30 val. Paskaita studentams „Krikščionybės atsiradimas ir pasaulėjautos pokyčiai socialinėje raidoje“
Sausio 18–20 d. Marijos mokykla rengia krikščioniško ugdymo savaitgalį-rekolekcijas suaugusiems
Sausio 18 d. 18.30 val. Pradedamas susitikimų ciklas sutuoktiniams „Santuokos kursas“ Vilniaus Arkikatedros bendruomenėje
Sausio 19 d. 8.30 val. Šv. Jono brolių vienuolyne „Katalikybės programos“ susitikimas „Petras, Paulius – Misija“
Sausio 19 d. 9.30 val. Rekolekcijos moterims Senųjų Trakų vienuolyne
Sausio 19 d. 18.00 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į filmo „Karmeličių dialogai“ peržiūrą
Sausio 20 d. 14.30 val. Sekmadienio popietė vaikams Senųjų Trakų vienuolyne

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Sausio 13 d. bus šventinamas Vilniuje statomos Šv. Juozapo bažnyčios varpinės kryžius
„Magnificat leidiniai“ ieško dviejų nuolatinių darbuotojų
Žurnalas vaikams „Bitutė“ pradeda naujus metus
Šv. Juozapo vyrų judėjimui Lietuvoje – 1 metai
Vilniaus Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija rengia piligriminę kelionę į Portugaliją
„Bernardinų takais“ – video kanalas, kviečiantis pažinti bernardinų paveldą Lietuvoje
Akimirkos iš jaunimo bendruomenių susitikimo su katalikų pasauliečių judėjimo Azione Cattolica nariais iš Italijos
Paskelbti Pranciškoniško prakartėlių konkurso laureatai

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Tapti „Vilniaus arkivyskupijos žinių“ prenumeratoriumi galima el. paštu išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.