Arkivyskupijos kunigų susirinkime – apie dvasininkų ir pasauliečių bendravimą

Gegužės 2 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pristatė naują knygą „Kitoks Pranciškus“, kurioje įvairūs žmonės dalijasi savo patirtimi ir įspūdžiais iš susitikimų su popiežiumi Pranciškumi dar prieš jo išrinkimą į šias pareigas. Arkivyskupas atkreipė dėmesį į dvasininkų ir pasauliečių bendravimo stilių. Vykdant pastoraciją, neįmanoma išvengti situacijų, kai dėl charakterio, požiūrio ar patirties skirtumų kyla įvairių įtampų tarp žmonių. Konfliktų ir nesutarimų nevalia ignoruoti, nuo jų užsisklęsti. Būtina ieškoti, kaip juos išspręsti siekiant vienybės. Susirinkimo dalyviai diskutavo šia tema tarpusavyje ir dalijosi bendravimo su parapijiečiais bei nesutarimų sprendimo patirtimi, aptarė, kaip sekasi šiuos sunkumus spręsti Evangelijoje siūlomu būdu.

Arkivyskupas priminė, kad rugsėjo 23 d., sekmadienį, kai popiežius Pranciškus aukos šv. Mišias Kaune, visose Lietuvos bažnyčiose Eucharistija bus švenčiama tik vakare, kad kuo daugiau dvasininkų ir pasauliečių galėtų atvykti į susitikimą su popiežiumi.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius informavo, kad įsigaliojus Europos asmens duomenų apsaugos įstatymui, parapijose bus pokyčių, tvarkant besikreipiančių asmenų duomenis, reikės pildyti sutikimo tvarkyti asmens duomenis formą. Konkreti tvarka ir dokumentų formuliarai bus pristatyti vėliau, jie galios visose Lietuvos vyskupijose.

Kunigų susirinkimo dalyviai pasveikino neseniai kunigu įšventintą Gabrielių Satkauską, dirbantį Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso ugdytoju. Arkivyskupas pasveikino kunigystės ir gimimo jubiliejus švenčiančius kunigus.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas vyks 2018 m. birželio 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-