Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2022-04-01

Mielieji,

Šventasis Tėvas balandžio mėnesį kviečia melstis už sveikatos apsaugos darbuotojus, kurie slaugo ligonius ir senus žmones, ypač vargingesnėse šalyse, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės tinkamai remtų jų pastangas.

Skelbiame Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vykstančių gavėnios rekolekcijų ir sutaikinimo pamaldų laiką.

Bazilijonų ansamblyje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių, jiems padeda Kolumbo Riteriai Lietuvoje. Organizacijos nariai kviečia visus geros valios žmones prisidėti skiriant lėšų apgyvendintų karo pabėgėlių maitinimui. Rekvizitai paramai:

VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje meldžiasi ukrainiečių bendruomenė, pašventinta atkurta Vilniaus Dievo Motinos ikona, LDK laikais garsėjusi savo stebuklais.

Vilniaus arkikatedroje vyko Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos širdžiai.

Pagalba Ukrainai:
Kovo 17–20 d. Lietuvos Caritas surinkta parama jau pasiekė Ukrainą
Pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos parama ukrainiečiams
Balandžio 8 d. 14 val. konsultacija ukrainiečiams apie darbo paieškas
Šeštadieniais 12 val. Bernardinų parapijoje – kūrybiniai užsiėmimai ukrainiečių šeimoms
Pasiūlymai ukrainiečiams ir naudingos nuorodos jiems padedantiesiems (pildoma)
Dvasinė pagalba karo Ukrainoje metu (pildoma)
Padėkime suruošti humanitarinius paketus ukrainiečiams aukodami higienos priemones
Aukoti į Lietuvą atvykstantiems ukrainiečiams galima: Aukok.lt platformoje, trumpuoju numeriu 1485 (auka 5 Eur)
Aukoti Ukrainoje likusiems ir nuo karo kenčiantiems (aukos perduodamos Ukrainos Caritui):
         Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334
         LT027300010137182270  AB bankas Swedbank
         Paskirtis: Parama Ukrainai

Kalendorius:
Balandžio 1 d. 19.30 val. Kryžiaus kelias jaunimui Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Balandžio 2 d. 12.00 val. Edukacija šeimoms „Vytautas Didysis ir jo Katedra“
Balandžio 2 d. 16.00 val. Kryžiaus kelias vaikams Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje (lenkų k.)
Balandžio 3 d. 13.00 val. LMTA choro koncertas taikos tema Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje
Balandžio 3 d. 18.00 val. Maldos vakaras už taiką Ukrainoje Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje
Balandžio 5 d. 9.00 val. Šv. Mišios už Vilniaus arkivyskupijos Carito bendruomenę
Balandžio 6 d. 18.30 val. Studentams Vilniuje: kino vakarai su br. Juozapu
Balandžio 8 d. 17.30 val. Kun. A. Lipniūno Vilnius: stiprybė karo metu (piligrimystė)
Balandžio 9 d. 14.00 val. Namų Bažnyčios Lietuvoje Gavėnios susikaupimo diena (lenkų k.) Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje
Balandžio 10 d. 18.00 val. Koncertas karo Ukrainoje aukoms atminti Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) bažnyčioje
Balandžio 14–17 d. Tridienio rekolekcijos jaunimui pas brolius joanitus

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Grigiškių Šventosios Dvasios parapijoje kuriasi šeimų organizacijos „Namų Bažnyčia“ grupė
Pasirodė antrasis žurnalo „Jėzuitai“ numeris
Šventosios Šeimos seserys susiorganizavo Pirmosios pagalbos kursus (nuotraukos)
Taize pamaldos už taiką Švč. Trejybės (graikų apeigų katalikų) bažnyčioje (nuotraukos)
Palendriuose – Schola Gregoriana Vilnensis rekolekcijos ir sinodinis susitikimas (nuotraukos)
Vilniaus Šventosios Dvasios parapijos piligriminė kelionė į Kryžių kalną (nuotraukos)
Bernardinų parapijos savanorių ir Ukrainiečių šeimų susitikimas (nuotraukos)

Parapijose ir bendruomenėse vyksta sinodinio kelio susitikimai. Informacijos apie juos kviečiame ieškoti parapijų skelbimų lentose, interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Prašome informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info