Bazilijonų ansamblyje apgyvendinti beveik 90 ukrainiečių

Vilniaus arkivyskupijai priklausančiose buvusio Bazilijonų vienuolyno patalpose Aušros vartų gatvėje per pastarąsias dvi dienas priimti 86 Ukrainos karo pabėgėliai. Kaip anksčiau skelbta, pabėgėliai apgyvendinami ir Vilniaus arkivyskupijos viešbutyje „Domus Maria“.

Iš Aušros vartų gatvės per architekto J. K. Glaubico projektuotus barokinius vartus patenkama į Vilniaus Bazilijonų vienuolyno ansamblį. Šiomis dienomis ansamblyje vis garsiau skamba ukrainiečių kalba ne tik dėl bažnyčioje vykstančių pamaldų ukrainiečių kalba, bet ir dėl apsigyvenusių karo pabėgėlių ukrainiečių.

Malda ukrainietiškai

Jau eilę metų į ansamblyje esančią Švč. Trejybės bažnyčią (Aušros Vartų g. 7B) melstis renkasi ukrainiečiai katalikai. Čia tarnauja iš Ukrainos atvykę kunigai vienuoliai – bazilijonai. Tai vienintelė katalikų šventovė Lietuvoje, kurioje meldžiamasi tik ukrainiečių kalba. Bažnyčioje vykstančios Graikų apeigų katalikų (Unitų) pamaldos kiek skiriasi nuo įprastų (Lotynų apeigų) pamaldų Lietuvoje.

Šį sekmadienį, kovo 27 d., Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje 11 val. šv. Mišiose bus pašventinta stebuklingoji Vilniaus Dievo Motinos ikona. Pamaldose dalyvaus ir pamokslą sakys vysk. Arūnas Poniškaitis.

Iš Ukrainos į Vilnių atvykę graikų apeigų katalikai kviečiami melstis Švč. Trejybės bažnyčioje, o lotynų apeigų katalikai šv. Mišiose rusų kalba laukiami Šv. Kazimiero bažnyčioje sekmadieniais 9 val.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ragina: „Vienykimės maldoje su visais ukrainiečiais. Kreipkime Dievui savo maldas už taiką, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje kuo greičiau liautųsi. Palaikykime pas mus atvykusius žmones, kad jie kuo greičiau galėtų jaustis oriai ir saugiai“.

Ukrainiečiai karo pabėgėliai Bazilijonų ansamblyje

Kurį laiką Bazilijonų vienuolyno ansamblio patalpose veikė viešbutis. Dėl karo vis didėjant pabėgėlių srautams, Vilniaus arkivyskupija viešbučio patalpas skyrė ukrainiečių apgyvendinimui.

Jų pritaikymu būtiniausioms pabėgėlių reikmėms pasirūpino pasaulinės katalikiškos organizacijos „Kolumbo Riteriai“ nariai Lietuvoje. Per porą dienų organizacijos atstovai apgyveno 86 karo pabėgėlius, liko vos kelios laisvos lovos.

Ukrainiečiai, gyvendami greta Švč. Trejybės bažnyčios, kurioje pamaldose skamba ukrainiečių kalba, turės galimybę susitikti su savo tautiečiais kunigais dvasinio pokalbio, užsukti į bažnyčią maldai.

Kolumbo riteriai rūpinasi ir apgyvendintų pabėgėlių maitinimu bei siekia padėti kitais praktiniais klausimais.

Organizacijos nariai kviečia visus geros valios žmones prisidėti skiriant lėšų apgyvendintų karo pabėgėlių maitinimui. Jei kas gali pasidalinti maisto produktais, prašoma susisiekti telefonu 8 659 46 041.

Maisto pirkimui galima paaukoti į Lietuvos Kolumbo riterių sąskaitą.

Rekvizitai paramai:
VšĮ Lietuvos Kolumbo riterių taryba
Juridinio asmens kodas 303372681
Sąskaitos Nr. LT077300010152951761
Paskirtis: Parama Ukrainos karo pabėgėlių maitinimui

Vilniaus arkivyskupijos informacija