Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2020-12-11

Mielieji,

artėja Kalėdų šventė. Pasaulis prisimena ir švenčia įvykį, nuo kurio skaičiuoja mūsų eros metus. Dangaus ir žemės Kūrėjas įžengia į laiko tėkmę gimdamas kūdikiu Betliejaus tvartelyje. Kalėdų belaukiant kviečiame įsiskaityti į Lietuvos vyskupų ganytojišką laišką visiems Lietuvos žmonėms.

Popiežius Pranciškus gruodžio 8 d. savo laišku „Tėvo Širdimi“ paskelbė apie prasidedančius Šventojo Juozapo metus.

Sekmadienį – trečiasis advento sekmadienis, lotyniškai vadinamas Gaudete arba Džiaugsmo. Šį sekmadienį yra reta proga išvysti rožinę liturginę spalvą, kuri naudojama tik dukart per metus: III Advento ir IV Gavėnios sekmadienį.

Sekmadienį šv. Mišias 12.30 val. LRT Plius televizija transliuos iš Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos. Šv. Mišių transliacijos iš kitų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių čia.

Iki sausio pabaigos Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Tvarkaraštis čia. Šiais metais kviečiama melstis už gydytojus, slaugytojus, ligonius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojate ir padedate parapijoms ir bažnyčioms gyvuoti! Čia skelbiami parapijų ir rektoratų rekvizitai.

Advento pokalbis su arkivyskupu Gintaru Grušu apie Šventąją Dvasią (vaizdo įrašas)
Popiežius Pranciškus apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę
Rarotų šv. Mišios Vilniaus arkivyskupijoje. 2020 m. adventas
„Carito“ advento paramos akcija „Gerumas mus vienija“
Vilniaus seminarijoje – Įvilktuvių šventė. Dvylika seminaristų tapo kandidatais į diakonus ir kunigus (nuotraukos)

Kalendorius:
Gruodžio 12–13 d. Advento rekolekcijos jaunimui su Bernardinų jaunimo centru (internetu)
Gruodžio 12 d. 17.30 val. Rekolekcijos su Dievo Apvaizdos seserimis: „Išgelbėti viltimi“ Rom 8,24 (internetu)
Gruodžio 12 d. 20.30 val. Maldos vakaras pas seseris asumcionistes (internetu)
Gruodžio 13 d. 16.00 val. Susikaupimo ir maldos vakarai su Nukryžiuotojo Kristaus seserimis. Trečiasis advento sekmadienis (internetu)
Gruodžio 13 d. 17.30 val. Advento sekmadieniais – LMTA studentų, šv. Luko klubo narių, koncertai (internetu)
Gruodžio 13 d. 18.30 val. „Lectio Divina“ malda su bendruomene „Maranata“ (internetu)
Gruodžio 13 d. 20.00 val. „Kristaus belaukiant“ – klasikinės muzikos koncertai advento vakarais (internetu)
Gruodžio 15 d. 18.00 val. Advento vakaras Vilniaus universiteto bendruomenei (internetu)
Gruodžio 16 d. 18.00 val. Šv. Mišios nusikaltimų paliestiems žmonėms Ramintojos bažnyčioje
Gruodžio 17 d. 12.00 val. Vox organi Cathedralis žiemos koncertai iš Arkikatedros bazilikos (internetu)
Gruodžio 17 d. 17.30 val. Rekolekcijos su Dievo Apvaizdos seserimis: „Jis pasirodė ir man“ 1 Kor 15,8 (internetu)
Gruodžio 18–20 d. Rekolekcijos su broliais joanitais (internetu)
Gruodžio 18–19 d. Rekolekcijos su bendruomene „Viešpaties balsas“ (internetu)
Gruodžio 18–19 d. Rekolekcijos „Su Marija link šv. Kalėdų“ (ves kun. M. Malinauskas SJ) (internetu)
Gruodžio 18–19 d. Rekolekcijos „Dievo Slėpinys ir Mergelė Marija“ su benediktu t. Gregory Casparini (internetu)
Gruodžio 18–20 d. Rekolekcijos „Jūs nugalėjote blogį“ su t. Mateusz Stachowski OFM Conv (internetu)

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vysk. Darius Trijonis kviečia jungtis į feisbuko grupę „Advento Dievo Žodis“, kurioje kiekvieną dieną įdedamos kūrybiškai užrašytos Šventojo Rašto eilutės.
Advento meditacijos su arkivysk. Lionginu Virbalu SJ gruodžio 17–23 d. (registracija iki 12.15)
Išleista kun. Mozės Mitkevičiaus knyga „Nesuskambėjęs pragaras“
Mažesnieji broliai pranciškonai skelbia prakartėlių konkursą „Pasitikim kūdikėlį Jėzų su Šv. Pranciškumi“
Bernardinų parapija kviečia prisidėti ruošiant Kalėdinių pietų paketus stokojantiems
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras veda nuotolines pamokas Vilniaus arkivyskupijos moksleiviams
Vilniaus katedros varpinė ir Vilniaus katedros požemiai turi naujas paskyras feisbuke
Ketvirtadieniais – vargonų koncertai iš Katedros. Antrasis advento koncertas (vaizdo įrašas)
Joanitas br. Jurgis kalbasi su vaikais apie eglutės, advento kalendoriaus ir dovanų reikšmes (vaizdo įrašas)
„Klausk jėzuito“: apie humoro reikšmę dvasiniame gyvenime kalba t. Aldonas Gudaitis, SJ (vaizdo įrašas)
Vilniaus Kalvarijų parapijiečiai gamino aveles bažnyčios prakartėlei (nuotraukos)
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ naujienos:
Socialinė tarnyba labai laukia šiltų vyriškų drabužių ir batų;
„Carito“ savanoriai dalijasi, kas jiems yra savanorystė ir gailestingoji meilė (trumpi vaizdo įrašai);
Padėkime socialiniam centrui „Betanija“ paruošti kalėdinius maisto krepšelius (produktų laukiama iki 12.21)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.