Šv. Mišių transliacijos iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių

Reaguojant į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį ir atsižvelgiant į situacijos rimtumą ir karantino apribojimus nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. stabdomos viešos pamaldos Lietuvos bažnyčiose. Tikintieji raginami jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu. Lietuvos yskupų kreipimasis čia.

Kreipdamiesi vyskupai rašo: „Suprantame, kad tai – labai nelengvas sprendimas. Vis dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.“

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų jose privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų teikimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Tikintieji kviečiami atnaujinti širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams.

Pateikiame transliacijų iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių sąrašą.
Šis sąrašas nėra baigtinis, tad kviečiame informacijos apie šv. Mišių transliacijas ieškoti ir savo parapijos informavimo priemonėse. Jei pastebėjote klaidų ar pasikeitimų – informuokite agne.markauskaite@vilnensis.lt arba arkivykupijos feisbuko paskyroje.


ŠV. MIŠIAS TRANSLIUOJA:

TELEVIZIJA

Sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją. Galima stebėti ir internetu per LRT Mediateką (kviečiame kiekvieną savaitę pasitikrinti televizijos programą).


RADIJAS

  • Sekmadieniais 12.30 val. per LRT Klasika radijo programą
  • Marijos radijas šv. Mišias transliuoja: I-VI: 12.00 val., VII: 12.00 ir 18.00 val. Galima klausyti ir internetu.
  • Lenkų kalba šv. Mišios kiekvieną dieną (I-V: 13.00 ir VI-VII: 9.00 val.) iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios per Znad Wilii radiją.

INTERNETU

[expandables]

[expandable id=”1″ title=”SEKMADIENIAIS”]

Sekmadienio Evangelija ir pamokslas vaikams ir tėveliams įkeliami: LT ir PL feisbuke (Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia).

 

8.45 val.
LT Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube 

9.00 val.
LT Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia. Transliacija feisbuke
EN Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia. Transliacija internetu
RU Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia. Transliacija internetu

9.30 val.
LT Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia. Transliacija feisbuke

10.00 val.
LT Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube 
LT Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčia. Transliacija internetu
LT Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios). Transliacija feisbuke
PL Pabradės Švč. M. Marijos, Šeimos karalienės, bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapija. Transliacija feisbuke
PL Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia. Transliacija Youtube

10.30 val.
LT Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia (pamokslas pritaikytas vaikams). Transliacija Youtube ir www.vilniauskalvarijos.lt.
LT Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Vilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia. Transliacija feisbuke

11.00 val.
LT Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia. Transliacija internetu
LT Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia. Transliacija feisbuke

11.30 val.
LT Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapija. Transliacija feisbuke
LT Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Transliacija internetu
LT Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios). Transliacija feisbuke

12.00 val.
LT Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube
LT Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos karalienės, bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia. Transliacija feisbuke
LT Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia. Transliacija feisbuke
LT Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia. Transliacija Youtube
LT Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčia. Transliacija internetu

13.00 val.
PL Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Transliacija internetu
PL Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia. Transliacija internetu

13.30 val.
PL Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia (pamokslas pritaikytas vaikams). Transliacija feisbuke

15.00 val.
PL Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčia. Transliacija feisbuke ir Wilnoteka

16.00 val.
LT Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčia. Transliacija Youtube ir www.vilniauskalvarijos.lt
PL Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube
PL Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia. Transliacija feisbuke

17.00 val.
LT Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia. Transliacija feisbuke
PL Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia. Transliacija internetu

18.00 val.
LT Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube
LT Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia. Transliacija internetu

18.30 val.
LT Vilniaus Išganytojo (joanitų) bažnyčia. Transliacija internetu

19.00 val.
LT Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčia. Transliacija feisbuke

20.00 val.
LT Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube 

[/expandable]

[expandables]

[expandable id=”2″ title=”ŠIOKIADIENIAIS”]

Dievo Gailestingumo šventovė. Transliacija Youtube
LT: pirmadienį–penktadienį 10.00, 12.00, 20.00 val.
LT: šeštadienį 10.00, 12.00, 18.00 (sekmadienio šv. Mišių liturgija) ir 20.00 val. (sekmadienio šv. Mišių liturgija)
PL: pirmadienį–šeštadienį 16.00 val.

Pirmadienį–šeštadienį 12.00 val. LT Vilniaus Šv. apašt. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. Transliacija feisbuke

Pirmadienį–šeštadienį 18.00 val. LT Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia. Transliacija feisbuke

Pirmadienį–šeštadienį 17.00 PL ir 18.00 val. LT Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Transliacija internetu

Pirmadienį–šeštadienį 17.00 PL ir 18.00 val. LT Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos Karalienės bažnyčia. Transliacija Youtube

Pirmadienį–šeštadienį 17.00 PL ir 18.00 val. LT Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia. Transliacija internetu

Pirmadienį–šeštadienį 19.00 val. PL Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčia. Transliacija feisbuke ir Wilnoteka

Pirmadienį–penktadienį 17.30 val. LT Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia. Transliacija internetu

Pirmadieniais ir trečiadieniais 18.00 val. LT Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčia. Transliacija feisbuke

Trečiadieniais 9.00 LT ir 10.00 PL Aušros Vartų koplyčia. Transliacija  www.wilnoteka.lt ir feisbuke.

[/expandable]

„Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems!“ – kviečia Lietuvos vyskupai.