Vilniaus arkivyskupijos naujienos | 2019-08-22

Mielieji,

Artėjant rugsėjui, pakvieskite jaunimą naujus mokslo metus pasitikti su malda. Vilniaus akademinės sielovados centras rugsėjo pirmąją kviečia jaunimą į renginį „Nelauk sesijos, melskis jau dabar“, kuris vyks Vilniaus katedroje.

Kalendorius:
Rugpjūčio 23 d. 12:00 val. Šv. Mišios už Bernardinai.lt redakciją Bernardinų bažnyčioje
Rugpjūčio 23–25 d. Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjungos 30-metis (lenkų k.)
Rugpjūčio 24 d. 8:00 val. Piligrimystė į Sokulką (Lenkija, lenkų k.)
Rugpjūčio 24 d. 9:30 val. Vilniuje seminaras, kaip pritaikyti Šv. Ignaco dvasingumą praktiškai
Rugpjūčio 25 d. 15:00 val. Koncertas „Muzikinės miniatiūros“ Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelyje
Rugpjūčio 26–27 d.  Vasaros seminaras sielovadininkams, katechetams, tikybos mokytojams ir grupių animatoriams
Rugpjūčio 28 d. 19:00 val. „Vivat!“ koncertas Liublino unijos sukakčiai Vilniaus Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje
Rugpjūčio 29 d. 12:00 val. „Vox Organi Cathedralis“ koncertas Vilniaus arkikatedroje
Rugpjūčio 29 d. 18:00 val. Maldos ir šlovinimo vakaras Vilniaus Bernardinų bažnyčioje
Rugpjūčio 30 d. 16:30 val. Gailestingumas jungia: piligrimystė Aušros Vartų g. šventovėse
Rugpjūčio 30–31 val. Rekolekcijos su „Viešpaties Balso“ bendruomene Trinapolyje
Rugpjūčio 31 d. Jaunimo piligrimystė į Marijampolę su Vilniaus Kalvarijų parapija
Rugpjūčio 31–rugsėjo 1 d. Dievo Motinos komandų susitikimas Šiluvoje (registracija iki rugpjūčio 28 d.)
Rugpjūčio 31 d. 19:00 val. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje atviras renginys „Pabusk – jau laikas“

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių:
Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras ieško tikybos mokytojų į Širvintų ir Šalčininkų rajonų mokyklas
Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ socialinės pagalbos ir integracijos centras „Betanija“ ieško savanorių
Į Laisvės pikniką Kaune kviečia Pal. Jurgio Matulaičio socialinis centras  ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ užsieniečių integracijos programa
SOTAS kviečia tėvus į saugaus prieraišumo kursus ir į savipagalbos grupės susitikimą, skirtą tėvams, auginantiems vaiką/-us su  specialiaisiais poreikiais
Kiekvieną ketvirtadienį Ramintojos bažnyčioje – ekskursijos
Kiekvieną šeštadienį ekskursijos „Vilniaus katedros istorija“
„Bendrakeleiviai“ kviečia į rudens sezono veiklas
Kunigo Kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus Nekrošiaus CSJ knygos „Teologinis Viduržemės kraštovaizdis“ pristatymas
Žolinės šventė Trakų mieste; Žolinė Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje (nuotraukos)
Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijoje vyko koncertas, minint Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę (nuotraukos)
Akimirkos iš „Viešpaties Balso“ bendruomenės atviro susitikimoakimirkos iš šlovinimo
Bernardinų kiemelyje su „Viešpaties Balso“ šlovintojais Jungtiniame parapijų šlovinime „Viena Kristuje“
Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II parapijos jaunimo kelionė į Taizé (nuotraukos)
Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijoje parodos apie pal. Jurgį Matulaitį atidarymas, šv. Mišios (nuotraukos)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.