Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime aptartas Vyskupų Sinodas

Lapkričio 7 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas. Po Valandų liturgijos dieninės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas prisiminė teologo iš JAV Ralpho Martino vizitą Lietuvoje, kalbėjo apie Vatikane vykusį Sinodą apie jaunimą.

Sinode Lietuvos Vyskupų Konferencijai atstovavo vyskupas Darius Trijonis. Jis buvo jauniausias iš 267 Sinodo tėvų, kuriuos delegavo įvairių pasaulio šalių vyskupų konferencijos.

Pristatydamas ką tik pasibaigusį Sinodą, vyskupas D. Trijonis sakė, kad svarbu iš naujo apmąstyti jaunų žmonių pastoraciją kaip prioritetą, ne siūlyti gatavus receptus, bet bandyti suprasti jaunimo kalbą ir būti su jais. Daugelis jaunimo nemažai laiko praleidžia skaitmeninėje aplinkoje, joje atitrūksta nuo tikrovės, išgyvena vienišumo sindromą. Bažnyčia turėtų sutikti žmones jų aplinkoje – skaitmeninė aplinka taip pat gali būti Bažnyčios evangelizacijos įrankis. Pastaruoju metu pastebima tokia tendencija: jaunimas buriasi į mažas grupeles tam, kad galėtų drauge melstis ir išgyventi bendruomeniškumo patirtį, kalbėtis apie tikėjimą. Svarbu, kad tokios grupelės sulauktų tinkamo vietos Bažnyčios dėmesio ir dvasinio palydėjimo, idant būtų išvengta uždarumo ir nukrypimo nuo autentiško mokymo. Bendruomenės gali padėti išmokti melstis, atrasti sakramentus ir atpažinti savo pašaukimą. Bažnyčioje svarbu gerai organizuoti  maldos gyvenimą, sudaryti sąlygas jam augti, o ne vien orientuotis į išorinius renginius. Kalbėdamas apie Sinodo įžvalgas, vyskupas kvietė atkreipti dėmesį, kad miestuose parapija nebūtinai yra vienijantis veiksnys, nes žmonės dažnai renkasi ne tik pagal teritoriją. Svarbu suprasti, ar patys esame laimingi Bažnyčioje, ir liudyti bendruomenės džiaugsmą. Nusivylimas arba džiaugsmas atsispindi skelbiant, o Bažnyčiai neretai pritrūksta emocingumo. Jauni žmonės dažnai kritikuoja ir bruzda, kelia nepasitenkinimą – ir tai rodo gyvybę, susidomėjimą – juos išklausydami galime rasti prie jų priėjimą ir drauge kurti ateitį.

Vyskupas D. Trijonis susirinkusiems kunigams kalbėjo apie asmeninius susitikimus su popiežiumi Pranciškumi (jis pats dalyvavo Sinode ir klausėsi dalyvių kalbų), spontaniškas bendravimo akimirkas, popiežiaus džiaugsmą dėl vykstančio Sinodo. Nuo kitų sinodų šis skyrėsi tuo, kad jame dalyvavo daug jaunimo, garsiais entuziastingais šūksniais bei plojimais reagavusio į pasakytas kalbas. Vyskupas D. Trijonis, kalbėdamas Sinode, padėkojo popiežiui už apaštalinę kelionę į Baltijos šalis, kalbėjo apie kartų santykio svarbą, kad jaunimui svarbu išlaikyti tikėjimą, dėl kurio tiek daug kovojo anksčiau gyvenusios kartos.

Vilniaus arkivyskupijos Katechetinio centro ir  Jaunimo centro atstovės kalbėjo kunigams apie naują projektą, pagal kurį Sutvirtinimo sakramentui rengiama ne tik skaitant paskaitas, bet ir suteikiant galimybę dalytis patirtimi, kad žmonės geriau pažintų Bažnyčią.

Vilniaus arkivyskupijos kancleris pristatė naujų rinkimų į Kunigų Tarybą tvarką ir kvietė balsavimo biuletenius pristatyti į kuriją iki gruodžio3 d.

Taip pat pristatyti artėjantys Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos mokslinė konferencija apie šv. Juozapą, Vilniaus Kalvarijų bažnyčios350 metų jubiliejus ir  pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus vyskupo sostą 100 metų jubiliejus.

Kitas kunigų susirinkimas bus rengiamas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje gruodžio 5 d.

 -ksb-