Aušros Vartų atlaidų programa, 2018

Sekmadienį, lapkričio 11 d., Vilniuje prasideda garsieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Šią dieną 11 val. lietuvių kalba ir 13 val. lenkų kalba Aušros Vartų šventovėje atlaidų pradžios šv. Mišias prie atviro koplyčios lango aukos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Atlaidai truks iki lapkričio 18 d. Juos iškilmingomis šv. Mišiomis užbaigs Lietuvos vyskupai.

Šių metų Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų tema – „Štai tavo Motina“.Popiežius Pranciškus rugsėjo 22 d., lankydamasis Aušros Vartuose, kalbėjo: „Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mėgina suvienyti šeimą ir kužda kiekvienam į ausį: „Ieškok savo brolio.“

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža teigia: „Mokysimės iš Dievo Motinos kurti tokią Tėvynę, kuri pasirenka statyti tiltus, bet ne sienas, kuri mieliau renkasi gailestingumą, bet ne teisimą. Kalbėsime noveną Švč. M. Marijai, giedosime senovinę Mariją šlovinančią giesmę Akatistą, vyks naktinė adoracija prie Švč. Sakramento.“

Atlaidų metu žvilgsnis bus kreipiamas į bendruomeniškumo puoselėjimą ir į bendrystę su įvairių tautų krikščionimis. Šv. Mišios bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir baltarusių, ukrainiečių, rusų, italų, prancūzų, ispanų, anglų kalbomis. Bus meldžiamasi už Vilniaus ir Kauno arkivyskupijas, Telšių, Panevėžio, Vilkaviškio, Šiaulių ir Kaišiadorių vyskupijas. Kiekvieną atlaidų dieną kalbama Rožinio malda, atkreipiant dėmesį į Popiežiaus Pranciškaus paraginimągailestingai ir nuolankiai žvelgti į kitų trūkumus, neaukštinant savęs prieš kitus.

Atlaiduose bus meldžiamasi už ligonius, gydytojus ir slaugytojus, Lietuvos kariuomenę ir policiją, įvairius socialinėje-karitatyvinėje srityje besidarbuojančius žmones ir jų globojamuosius, senjorus, žemdirbius, kunigus ir pašvęstuosius, Lietuvos seminaristus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, šeimas, išeiviją, jaunimą ir ateitininkus.

AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GAILESTINGUMO MOTINOS ATLAIDAI
/ ŠTAI TAVO MOTINA /

2018 m. lapkričio 11–18 d.

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA
06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
08.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
09.00val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

Kavinė „KANA“ (bažnyčios kriptoje) atidaryta kasdien nuo 10.00 val. iki 19.00 val.

 

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 10 D.
Atlaidų išvakarės
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 11 D.
Vilniaus I dekanatas
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Vilniaus vyskupiją. Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango
19.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.
Šalčininkų ir Varėnos dekanatai
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Panevėžio vyskupiją
15.00 val. – Už Kaišiadorių vyskupiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.)
19.00 val. – Už žemdirbius

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Šiaulių vyskupiją
15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę ir policiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)
19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Vilniaus II dekanatas
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius
15.00 val. – Už Vilkaviškio vyskupiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)
19.00 val. – Už seminaristus

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Trakų dekanatas
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Telšių vyskupiją
15.00 val. – Už vaikus, mokytojus ir katechetus
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)
19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Kauno vyskupiją
15.00 val. – Už ligonius, gydytojus ir slaugytojus (lietuvių ir lenkų kalbomis)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)
19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Naujosios Vilnios dekanatas
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už šeimas ir išeiviją
15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius (baltarusių k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 18 D.
Pagrindinė atlaidų diena
8.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Tėvynę Lietuvą. Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango (Aukoja Lietuvos vyskupai)
13.00 val. – šv. Mišios lenkų kalba Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango (Aukoja Lietuvos vyskupai)
19.00 val. – Už atlaidų dalyvius

Programos plakatas (pdf) lietuvių kalba ir lenkų kalba

Daugiau informacijos ieškokite www.ausrosvartai.lt