Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Vasario 1 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vykusio arkivyskupijos kunigų susirinkimo metu Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas priminė, kad valstybinėse institucijose pasikeitė metrikų išdavimo tvarka. Panaikinamos popierinės metrikos, duomenys kaupiami Gyventojų registre. Jei žmonės pageidauja ir esant reikalui, dėl išrašo gavimo reikia kreiptis į Registrų centrą.

Po vaiko žūties Kėdainių rajone LR Seime svarstomi įstatymai, tačiau žiniasklaidoje situacija nušviečiama labai vienpusiškai. Smurtas šeimoje yra nepateisinamas, tačiau įstatymai gali apriboti tėvų teisę auklėti vaikus. Reikia suprasti, kad geriausia vieta augti vaikui – sveika šeima, kurioje puoselėjama meilė ir pagarba. Svarbu ginti šeimos teisę auklėti vaikus, tačiau kartu reikia ugdyti supratimą, kad smurtas nėra auklėjimas. Tam, kad būtų išvengta nelaimių, svarbu lavinti tėvų įgūdžius ir stabdyti smurtą šeimose.

Toliau vyksta darbai, skirti pasirengti garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai. Jau išleisti plakatai lietuvių ir lenkų kalbomis, rengiami specialūs tentai. Galima rengti piligrimines keliones į Kaišiadorių katedrą, kurioje palaidotas arkivyskupas Teofilius Matulionis. Prie kapo katedros kriptoje galima rengti pamaldas. Įvairios informacijos apie arkivyskupą Teofilių Matulionį galima rasti adresu www.teofilius.lt.

Popiežius Pranciškus patenkino diakonų Miroslav Petrovskij ir  Miroslavo Seniučio prašymus grįžti į pasauliečių luomą.

Jau ruošiami kursai ekstraordinariniams Šventosios Komunijos dalintojams. Kursai numatomi kovo 18 d. ir balandžio 1 d. Vilniaus Trinapolio rekolekcijų namuose. Registruotis reikia pas kurijos kanclerį.

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centras rengia mokymus tiems, kurie parapijose vestų kursus santuokai besirengiantiems sužadėtiniams.

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ toliau rengia seminarų ciklą „Mokomės lydėti išsiskyrusiųjų savigalbos grupes“. Parapijose reikėtų skatinti žmones savanoriauti, ruoštis padėti kitiems išeiti iš skyrybų krizės. Tai efektyviausiai vyksta per savitarpio pagalbos grupeles. Seminarai prasideda savaitgalio programa Guronių rekolekcijų namuose vasario 24–26 d. Daugiau informacijos www.bendrakeleiviai.lt.

Vasario 14 d. Kaune tradiciškai rengiama diena jaunimui „Valentino diena kitaip“. Tai galimybė pasiruošti Lietuvos jaunimo dienoms Vilniuje birželio 23–25 d.

Vasario 24–26 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje rengiamas pašaukimų savaitgalis. Reikėtų paraginti tam tinkamus 18–35 m. jaunuolius dalyvauti ir svarstyti apie savo pašaukimą. Bus išskirtinė proga klausytis iškilių dvasininkų asmeninės pašaukimo istorijos liudijimų, konferencijų, kaip atpažinti pašaukimą, pateikiamos gairės pašaukimo tyrimui maldos metu, galimybė praleisti laiką pagal seminarijos dienotvarkę, bendrauti su seminaristais.

Kovo 4 d. švenčiama Vilniaus arkivyskupijos ir Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmė. Iškilmės išvakarėse Vilniaus arkikatedros bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje rengiama budėjimo naktis, skirta ypač jaunimo maldai prie išstatyto Švč. Sakramento ir šv. Kazimiero relikvijų. Kunigai parapijose dar prieš iškilmes kviečiami melstis devyndienio maldas į šv. Kazimierą, Lietuvą globojusį visais sunkmečiais, įvairiausių grėsmių akivaizdoje. Katedros parapija taip pat rengia šv. Kazimiero statulėlių konkursą.

Kitas kunigų susirinkimas vyks Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje kovo 8 d.

-ksb-