Vilniaus arkivyskupijoje – keturi naujai įšventinti diakonai

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotr.

Birželio 1 dieną Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje arkivyskupas Gintaras Grušas suteikė diakono šventimus keturiems seminarijos absolventams.

Diakono šventimus gavo: Linas Braukyla, Miroslav Jonas Domanskij, Deividas Stankevičius ir Miroslav Ulevič.

Homilijoje, kreipdamasis į būsimus diakonus, arkivyskupas sakė, jog jų nugyventi gyvenimai bus aiškiausi pamokslai, jei liudys Kristaus meilę rodant aukos–kunigo–altoriaus ryšį. 

Šventės nuotraukos

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija