Vilniaus arkivyskupijoje įsteigti du pastoraciniai regionai

2018 m. sausio 9 d. Vilniaus arkivyskupijoje įsteigti du pastoraciniai regionai ir jų veiklą koordinuoti paskirti vyskupai augziliarai. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas tokį sprendimą priėmė siekdamas geriau pasirūpinti vyskupijoje esančiais tikinčiaisiais ir visais žmonėmis, o taip pat padėti kunigams jų tarnystėje.

Arkivyskupas paskyrė vyskupą augziliarą Darių Trijonį Vilniaus Vyskupo vikaru koordinuoti sielovadinę veiklą Vilniaus arkivyskupijos Šiauriniame pastoraciniame regione. Į Šiaurinį pastoracinį regioną įeina Ignalinos, Kalvarijų, Švenčionių, Vilniaus II dekanatų teritorijos.

Vyskupui Arūnui Poniškaičiui paliktos ankstesnės Generalvikaro ir kitos pareigos bei pavesta koordinuoti sielovadinę veiklą Vilniaus arkivyskupijos Pietiniame pastoraciniame regione. Į Pietinį pastoracinį regioną įeina Naujosios Vilnios, Šalčininkų, Trakų, Varėnos, Vilniaus I dekanatų teritorijos.

Arkivyskupas dekrete dėl suskirstymo regionais rašo „Pavedu Vilniaus arkivyskupiją Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, globai ir užtarimui, kad šis naujas teritorinis suskirstymas prisidėtų prie dar geresnio sielovadinio bendradarbiavimo ir užtikrintų vis didesnį Bažnyčios artumą tikintiesiems jų dvasiniuose poreikiuose.“

Vilniaus arkivyskupijoje veikia 95 parapijos, suskirstytos į 9 dekanatus. Sausio 9-osios dekretu arkivyskupas sugrupuoja dekanatus (jiems priklausančias parapijas ir rektoratus) į Šiaurinį ir Pietinį pastoracinius regionus. Vyskupijos suskirstymas į pastoracinius regionus yra įprasta praktika Katalikų Bažnyčioje, taikoma esant didesnėms vyskupijoms, kurios turi po kelis vyskupus augziliarus.

Į regionus įeinantys dekanatai, jų parapijos ir rektoratai:

ŠIAURINIS PASTORACINIS REGIONAS

Ignalinos dekanatas
Parapijos: Ceikiniai, Dūkštas, Gaidė, Gedžiūnėliai, Ignalina, Kazitiškis, Linkmenys, Mielagėnai, Naujasis Daugėliškis, Palūšė, Paringys, Pūškos, Rimšė, Smalvos, Tilžė, Tverečius, Vidiškės, Visaginas, Vosiūnai. Rektoratai: Kačergiškė, Turmantas.

Kalvarijų dekanatas
Parapijos: Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų), Alionys, Dūkštos, Eitminiškės, Karvys, Maišiagala, Paberžė, Riešė, Sudervė, Šilėnai. Švč. Trejybės (Trinapolio) rektoratas.

Švenčionių dekanatas
Parapijos: Adutiškis, Kaltanėnai, Pabradė, Pavoverė, Reškutėnai, Strūnaitis, Švenčionėliai, Švenčionys. Rektoratai: Arnionys, Karkažiškė.

Vilniaus II dekanatas
Parapijos: Pal. Jurgio Matulaičio, Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Jono Bosko, Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Šv. arkangelo Rapolo.

PIETINIS PASTORACINIS REGIONAS

Naujosios Vilnios dekanatas
Parapijos: Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės (Naujosios Vilnios), Vilniaus Šv. Kazimiero (Naujosios Vilnios), Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio), Balingradas, Bezdonys, Buivydžiai, Lavoriškės, Medininkai, Mickūnai, Nemenčinė, Rudamina, Rukainiai, Sužionys, Šumskas. Rektoratai: Juodšiliai, Kalveliai, Kena.

Šalčininkų dekanatas
Parapijos: Butrimonys, Dieveniškės, Eišiškės, Jašiūnai, Norviliškės, Pabarė, Rūdninkai, Šalčininkai, Šalčininkėliai, Tabariškės, Turgeliai. Akmenynės rektoratas.

Trakų dekanatas
Parapijos: Grigiškės, Lentvaris, Paluknys, Parudaminys, Rykantai, Rūdiškės, Senieji Trakai, Trakai, Vaidotai.

Varėnos dekanatas
Parapijos: Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios), Dubičiai, Kabeliai, Kalesninkai, Marcinkonys, Rudnia, Valkininkai, Varėna.

Vilniaus I dekanatas
Parapijos: Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo (Arkikatedra bazilika), Šv. apaštalo Baltramiejaus, Šventosios Dvasios, Šv. Mikalojaus, Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Šv. Teresės, Visų Šventųjų, Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų. Rektoratai: Dievo Gailestingumo, Išganytojo (joanitų), Šv. Kryžiaus, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų), Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto, Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (dominikonų), Šv. Kazimiero (jėzuitų), Šv. Onos, Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko.