Vilniaus arkivyskupijos žinios | 2020-12-31

Mielieji,

Su šv. Kalėdom! Kristaus Gimimo aštuondienis, Kalėdų oktava, prasidėjusi Kalėdų iškilme baigiasi sausio 1 d., Švč. Dievo Gimdytojos Marijos iškilme. Šią dieną švenčiama ir Pasaulinė taikos diena. Šiai pasaulinei Taikos dienai popiežius Pranciškus yra parašęs laišką „Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką“.

Kviečiame melstis šv. Mišiose su Šventuoju Tėvu sausio 1 d. 10.55 val., stebint transliaciją iš Vatikano per LRT Televiziją.

Kalėdinis arkivyskupo Gintaro Grušo vaizdo sveikinimas, Vilniaus vyskupų sveikinimas
Kalėdų nakties šv. Mišių pamokslas
Šv. Mišios už sveikatos sistemos darbuotojus, savanorius, ligonius Aušros Vartuose (vaizdo įrašas)
Kūčių naktį Viešpats amžinybėn pasišaukė kun. Kazimirą Gvozdovič. Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Sausio mėnesį popiežius kviečia drauge melstis, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

Kalendorius
Pasitinkant Naujuosius metus kviečiame jungtis į maldą stebint šv. Mišių transliacijas iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių. Tvarkaraštis skelbiamas čia. Informacijos taip pat kviečiame ieškoti savo parapijos interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyroje.

Gruodžio mėn. 31 d. 20 val. Naujametinis klausimų-atsakymų vakaras su kun. M. Malinausku SJ (zoom ir feisbuke)
Gruodžio mėn. 31 d. 21 val. Naujieji su Bernardinų parapija (feisbuke)
Sausio mėn. 1 d. 19 val. Liudijimų vakaras #SavanoriaiCovid-19 (Zoom – būtina registracija iš anksto), organizuoja Dievo apvaizdos seserys iš Utenos

Naujienos iš parapijų ir bendruomenių
Feisbuke pristatyta Vilniaus Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios ir parapijos namų vizija
Prakartėlės Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose (nuotraukų galerija)

Kviečiame informaciją siųsti el. paštu komunikacija@vilnensis.lt.

Užsiprenumeruoti „Vilniaus arkivyskupijos žinias“ el. paštu galima išsiunčiant tuščią laišką adresu sympa@lists.lcn.lt, įrašius „subject/tema“ lauke: subscribe vn_info. Atsisakyti prenumeratos galima įrašant unsubscribe vn_info.