Vilniaus vyskupai sveikina su šv. Kalėdomis

Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.
Lk 1, 47

Šiais metais švenčiant Kristaus gimimą Dievo Motina mums šviečia kaip vilties žvaigždė. Ta, kuri bet kokiomis aplinkybėmis visą viltį dėjo į Viešpatį, moko pasitikėti Dievu, kuriam esame brangūs, kuriam rūpi kiekvieno iš mūsų vargai ir džiaugsmai.

Marija taip pat padeda suprasti, jog džiaugsmas yra sielos būsena, – kad ir kas nutiktų, Dievas yra su mumis, Jis tebesiunčia Šventąją Dvasią, kuri guodžia, stiprina ir džiugina.

Tad tebūna Jums šv. Kalėdos džiaugsmingos, o Naujaisiais metais telydi Jus Kristaus atnešta ramybė!

+ Gintaras Grušas
Arkivyskupas metropolitas 

+ Arūnas Poniškaitis
Vyskupas auziliaras

+ Darius Trijonis
Vyskupas augziliaras

Švč. Mergelė Marija, garbinama šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Bernardino Sieniečio. XVII a. pr., Vilniaus arkikatedra bazilika