Vilniaus arkikatedroje nauji Mokslo metai pradėti šv. Mišiomis

Rugsėjo pirmąją Vilniaus arkikatedroje šv. Mišiomis naujus Mokslo metus pradėjo studentai ir dėstytojai, mokytojai ir mokiniai, švietimo srities darbuotojai. Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vysk. augziliaras Arūnas Poniškaitis, kunigai, tarnaujantys akademinėse bendruomenėse, talkinantys studentų sielovadoje ar dirbantys dėstytojais. Arkivyskupas, pradėdamas šv. Mišias, kvietė prašyti Viešpaties, kad Jis laimintų tiesos ieškojimo kelią.

„Neplūduriuokime paviršiuje, irkimės į gilumą, naudokimės šventosios Dvasios dovanomis, kad mes atrastume tikrą kelią savo gyvenime – savo pašaukimą, kad galėtume pilnai įgyvendinti tai, ką Viešpats mums yra paruošęs,“ – pamoksle sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis kvietė nesitenkinti tik žinių minimumu, o siekti žinių, padėsiančių įgyvendinti kiekvienam savą pašaukimą. Svarbu ne tai, kaip atrodome visuomenėje, tačiau kaip į mus žiūri Dievas, kuriam rūpi ne išorė, o žmogaus širdis.

Po šv. Mišių arkivyskupas pristatė kun. Povilą Narijauską, kuris nuo šio rudens koordinuos universitetinę sielovadą. Šv. Mišiose patarnavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristai, giesmėmis Viešpatį šlovino Gospel choras, vadovaujamas Kristinos Žaldokaitės.