Socialinis centras “Betanija” atvėrė duris

Nuo rugsėjo mėnesio lankytojams duris atvėrė gerokai pasikeitęs ir išsiplėtęs Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ socialinis centras „Betanija“. Daugiau kaip 20 metų veikusi labdaros valgykla plečia savo veiklą ir šalia kasdienio maisto skurstantiems vilniečiams siūlo ir tai, ko žmogus dažnai alksta labiausiai: artumą, bendravimą, saugumą ir vietą, kur visuomet esi laukiamas, nepaisant sunkumų, kuriuos patiri.

Per daugelį veiklos metų „Caritas“ darbuotojai pastebėjo, kad atėję šiltos sriubos ar arbatos žmonės labai nenoriai skirstosi, nes čia yra vieta, kur galima susitikti ir pasikalbėti, pabūti drauge ir nesijausti atstumtu. Nemažiau nei dalijamo maisto „Betanijos“ lankytojams dažnai reikia dėmesio, supratimo, išklausymo. Tokia patirtis ir noras duoti žmonėms tai, ko jie ieško, iš esmės, ir lėmė „Betanijoje“ įvykusius pokyčius.

Rugpjūčio 28 dieną įvyko centro  atidarymo šventė, kurioje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ direktorius Linas Kukuraitis bei kiti svečiai, bendruomenės nariai ir nuolatiniai „Betanijos“ lankytojai bei darbuotojai ir savanoriai.

Atnaujinto centro atidarymas prasidėjo šv. Mišiomis greta įsikūrusioje šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Jas aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. „Norime, kad „Betanija“ būtų vieta, kur Viešpats paveda rūpintis jo šeimyna ir dalintis dovanomis, įgyvendinant gailestingumo darbas“ – kalbėjo arkivyskupas susirinkusiems.

Nuo šiol „Betanijoje“ laukiami ne tik pagalbos ieškantieji, bet ir norintieji padėti, dalintis, būti šalia sunkumus išgyvenančių žmonių. „Dievo santvarkoje, kitaip nei pasaulio ekonomikoje, tas, kuris gauna laimi ir tas, kuris duoda laimi, nes Dievas yra meilė. Ir jei mąstom tokiom sąvokom, tai kas daugiau laimi, mylintis ar mylimasis?“ – klausė arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėdamas apie poreikį ir pareigą rūpintis vieni kitais ir dalintis savosiomis dovanomis. Į kvietimą įsitraukti į socialinio centro veiklą ir padėti kasdienybėje jau atsiliepė 17 Vilniaus miesto parapijų nariai. Šių parapijų grupės įsipareigoja visus metus kartą per mėnesį organizuoti veiklą dienos centro lankytojams. Taip pat susirinko gausus būrys jaunų savanorių, panorusių padėti ruošiant ir dalijant maistą, organizuojant užimtumą ar tvarkant patalpas. „„Betanija“ – tai bendrystės vieta, kur galima pasisemti gerumo, džiaugtis prie bendro stalo, patirti plačiosios šeimos jausmą,“ – sakė arkivyskupas. – „Linkiu, kad visiems čia esantiems susitikimas būtų proga atrasti Jėzų esantį tarp mūsų. Lai tie, kurie čia apsilanko, jiems patarnaujančiųjų ar maistą ruošiančiųjų akyse atrastų Viešpaties akis. O pastarieji – atpažins Viešpatį tuose, kuriems tarnauja“, – sakė arkivyskupas.

Nuo šio rudens šalia valgyklos ir dienos centro pradeda veikti ir dušai, kur žmonės galės nusiprausti, šalia esančioje Socialinėje tarnyboje gauti ir pasikeisti drabužius. Fiziniai, išgyvenimo, poreikiai nėra pamirštami, šalia jų dar siūloma palaikymas ir parama, kurių labiausiai reikia ir dažniausiai trūksta iš naujo stojantis ant kojų.

Prieš 22 metus duris atvėrusi labdaros valgykla pamaitindavo 50 žmonių per dieną, praėjusiais metais maisto gaunančių žmonių skaičius jau buvo 550. Tai rodo, kad pagalbos poreikis nemažėja, tad ji ir toliau bus teikiama, neapsiribojant maisto dalijimu, bet taip pat dalijantis laiku, dėmesiu, atjauta ir meile.