Ukrainos Caritui paaukota daugiau kaip pusė milijono eurų

Prasidėjus karui Ukrainoje Lietuvos vyskupai visus drauge kvietė burtis maldai už taiką bažnyčiose, bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose, kartu su Lietuvos Caritu inicijavo aukų Ukrainai rinkimą. Per vieną sekmadienį (vasario 27 dieną) bažnyčiose tikintieji paaukojo 388 701 Eur. Per dvi karo savaites į Ukrainos Caritui skirtą banko sąskaitą bendrai jau paaukota virš pusės milijono eurų – 516 562 Eur. Surinktos lėšos per Lietuvos Caritą pasieks Ukrainos Caritą.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie taip greitai ir nuoširdžiai atsiliepė į Katalikų Bažnyčios Lietuvoje organizuotą paramos rinkimo akciją Ukrainoje likusiems žmonėms: „Dėkojame už Jūsų maldą, palaikymą ir finansinę paramą, kurių šiuo metu nepaprastai reikia mūsų broliams ir seserims Ukrainoje. Tik kartu ir vieningai surėmę pečius galime išsaugoti Laisvės ir Nepriklausomybės siekius ir padėti Europoje stiprinti taikos ir savitarpio pagalbos kultūrą. Jūs, kurie prisidėjote prie šios pagalbos, drauge stojote į kovą išsaugojant Ukrainos laisvės ir nepriklausomybės siekį. Gerasis Viešpats teatlygina jums šimteriopomis malonėmis“.

Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė pristatė, kaip parama keliaus į Ukrainą: „Ukrainoje likę šimtai tūkstančių žmonių ne tik nesijaučia saugiai, bet ir stokoja įvairių prekių ir priemonių.  Šiuo metu su kolegomis iš Ukrainos Carito deriname klausimus kokia konkreti parama jiems reikalinga. Jeigu bus poreikis – iš suaukotų lėšų pirksime ir siųsime reikalingus daiktus ir priemones į Ukrainą, tačiau, tikėtina, didžiąją dalį suaukotų pinigų pervesime ir jie patys lėšas paskirs ten, kur šiuo metu labiausiai reikia. Taip pat, jeigu bus poreikis, ateityje kviesime ir vėl visuomenę prisidėti aukojant konkrečius daiktus ir priemones“.

Išsamiau – Lietuvos Caritas pranešime.

Skirti paramą Ukrainoje likusiems žmonėms galima ir toliau aukojant į specialią banko sąskaitą:
LT02 7300 0101 3718 2270
gavėjas Lietuvos Caritas, jur. asm. kodas 192066334.

Skirti paramą į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams galima per platformą aukok.lt ir trumpuoju numeriu 1485 – auka 5 Eur.

Mūsų rankos ir širdys – Ukrainai!

Lietuvos Caritas informacija