Šviesiausia naktis Gailestingumo kongrese

Praėjusį vakarą Nacionalinio Gailestingumo kongreso metu vyko evangelizacijos renginys „Šviesa naktyje“. Jį organizavo 70 žmonių komanda, pasidalinusi į keturias grupes. Pirmoji vykdė gatvės evangelizaciją ir Vilniaus senamiestyje sutiktus žmones kvietė ateiti į Arkikatedrą asmeniškai susitikti su Dievu. Arkikatedroje tuo metu vyko Švč. Sakramento adoracija. Antroji pasitiko žmones šalia bažnyčios durų. Kitos dvi grupės šlovino Arkikatedroje ir meldėsi už ateinančius į šventovę.

Apie šį renginį nebuvo viešai skelbiama iki pat jo pradžios, nes svarbiausia buvo pakviesti žmones tiesiogiai. Savanoriai kvietė visus, nepriklausomai nuo jų santykio su Dievu, amžiaus ir lyties.

Atėjusieji į Arkikatedrą turėjo galimybę atlikti išpažintį arba pasikalbėti su kunigu. Renginyje tarnavo 12 kunigų – vienuoliai, parapijose tarnaujantys dvasininkai, vyskupas Arūnas Poniškaitis.  Evangelizacijos tikslas – išgyventi asmeninį santykį su Dievo Gailestingumu.

Dalyviai galėjo parašyti savo maldos intencijas, uždegti žvakeles. Savanoriai į arkikatedrą pakvietė apie 460 žmonių.

Nuotraukos autorė Marija Stanulytė