Atvyko Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin

Į Nacionalinį gailestingumo kongresą popiežius Pranciškus siunčia legatą (pasiuntinį) Vatikano valstybės sekretorių kardinolą Pietro Parolin. Gegužės 7-9 dienomis kardinolas Lietuvoje lankosi ir su valstybiniu vizitu. Kardinolas Pietro Parolin sekmadienį dalyvaus Nacionaliniame gailestingumo kongrese, dalyvaus procesijoje ir vadovaus šv. Mišioms (13 val.) Katedros aikštėje.

Kardinolo Pietro Parolin vizito akimirkos.

Susitikimas su Ministru Pirmininku.

Pateikiame lotyniško laiško, kuriuo kardinolas Pietro Parolin deleguojamas į Lietuvą, santrauką:

Popiežius Pranciškus rašo: „Dievas yra atlaidus, gailestingas ir nepalieka nė vieno, kuris juo viliasi. Jis kaip maloningas Tėvas priima kiekvieną vaiką, grįžusį į atgailos kelią. Reikia, kad ir tikintieji savo ruožtu būtų gailestingi, atlaidūs ir padėtų tiems, kurie patiria sunkumų ir kenčia nuo bet kokio skurdo.“

Laiške popiežius džiaugiasi sumanymu gegužės 6–8 dienomis Vilniuje švęsti Nacionalinį gailestingumo kongresą. Jis akcentuoja, kad miestas tinkamai pasirinktas, „nes būtent Vilniuje įstabi šventoji sesuo Faustina pasirūpino, kad būtų nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Ten dar yra verta būti garsinama šventovė, skirta Gailestingumo Motinai.“ Popiežius laišką tęsia išreikšdamas troškimą, kad „šie maldingumo liudijimai taptų drąsesni ir stiprėtų tikėjimas, idant nūdienos žmonės plačiau ir geriau naudotųsi Išganytojo teikiama dvasine gerove ir iš šio trykštančio Atpirkėjo šaltinio gausiau pasisemtų malonės.“

Popiežius Pranciškus vieną pagrindinių savo bendradarbių kardinolą Parolin, kuris laiške vadinamas broliu, su kuriuo dažnai Šventasis Tėvas dalijasi savo sumanymais, siunčia į kongresą, kad ši šventė būtų švenčiama iškilmingiau ir pritrauktų daugiau dėmesio. Popiežius Pranciškus įpareigoja kardinolą Parolin perduoti linkėjimus, kad „per šį Gailestingumo Jubiliejų visi būtų įkvėpti pamaldumui, žmogiškam jautrumui, širdies kilnumui“.

Popiežius prašo kardinolą perduoti jo apaštalinį palaiminimą visiems kongreso dalyviams. Šventasis Tėvas rašo: „Tebūna šis palaiminimas širdžių atsinaujinimo ženklas ir būsimų dangaus malonių liudijimas. Drauge visų prašome melstis už Mums patikėtos Šv. Petro tarnystės vaisingą atlikimą.“

 

Laišką pasirašė popiežius Pranciškus Vatikano rūmuose Gailestingumo Jubiliejaus metais, 2016 m. balandžio 19 d., ketvirtaisiais savo pontifikato metais.