Šventasis Tėvas Pranciškus laišku kreipėsi į Dievo Tautą

Šiandien, rugpjūčio 20 d., Šventasis Tėvas popiežius Pranciškus parašė laišką visai Dievo Tautai, visiems tikintiesiems. Jis pradeda laišką apaštalo Pauliaus žodžiais: „Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai“ (1 Kor 12, 26). Ši eilutė iš Šventojo Rašto apibūdina laiško esmę.

Šventasis Tėvas laiške kviečia Dievo Tautą būti solidaresnę su broliais ir seserimis, nukentėjusiais nuo lytinio išnaudojimo, ir ragina kiekvieną Bažnyčios narį melstis ir atgailauti dėl šių nusikaltimų, įvykdytų dvasininkų, pašvęstųjų ir visų, kuriems buvo patikėti labiausiai pažeidžiami asmenys.

Su sielvartu Šventasis Tėvas pripažįsta, kad, nors pastaruoju metu paviešintos ataskaitos tiria daugiausia praeities nusikaltimus, aukų skausmas ir žaizdos yra šiandienos tikrovė, į kurią visa Bažnyčia turi atsiliepti konkrečiais veiksmais. Kaltininkai turi būti nubausti, nusikaltimus dangsčiusieji turi prisiimti atsakomybę. Būtina imtis prevencijos priemonių ir stiprinti tas, kurios jau egzistuoja, siekiant užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų saugumą.

Šventojo Tėvo laiškas kviečia prisiminti kiekvieno tikinčiojo atsakomybę, nes Bažnyčia yra ne tik dvasininkai ir pašvęstieji, bet kiekvienas, gavęs Krikšto malonę. Todėl Šventasis Tėvas kviečia visą Bažnyčią, visą Dievo Tautą, į atgailą per maldą ir pasninką.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ragina: „Įsiklausykime ir ypač jautriai atsiliepkime į šį Šventojo Tėvo kvietimą maldai ir pasninkui, atgailaujant už Bažnyčios narių padarytas nuodėmes ir nusikaltimus. Tegul tai padeda mums, laukiant Šventojo Petro įpėdinio Lietuvoje, iš naujo atpažinti savo, kaip Dievo Tautos narių, pašaukimą: „Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai“ (1 Kor 12, 26–27).

 

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Laiškas lietuvių kalba

Laišką galima paskaityti taip pat anglų, italų, prancūzų, vokiečių, ispanų, lenkų, portugalų kalbomis.