Mažoji akademija kviečia į kursus apie krikščionybę

Trūksta žinių apie krikščionybę? Nesmagu pritrūkti argumentų diskutuojant apie tikėjimą su bičiuliais? Visi, norintys susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą, Bažnyčią, tikėjimą ir krikščionio gyvenimą, laukiami nuo spalio startuojančiuose Mažosios akademijos kursuose. Klausytojų ir dalyvių laukia 7 akademiniai paskaitų kursai, 2 seminarai ir vienerios dvasinės pratybos.

Visi, dar tik pradedantys studijas Mažojoje akademijoje, laukiami įvadiniame seminare „Tik Tave pažinęs galėsiu pamilti“. Šiame vienuolikos susitikimų cikle glaustai pristatomos pamatinės Katalikų Bažnyčios mokymo temos. Nuo pasaulio sukūrimo, Švč. Trejybės prigimties, Bažnyčios iki Sakramentų ir Dekalogo. Paskaitomis siekiama giliau supažindinti su krikščioniškojo tikėjimo doktrina ir duoti gaires tolesniam asmeniniam tikėjimo gilinimui. Susitikimo forma – seminarinė, tad tai bus puiki proga paieškoti atsakymų į sudėtingus asmeninius klausimus remiantis ne kieno kito, bet Bažnyčios mokymu.

Antradieniais nuo spalio 2 d. kartu su dėstyt. dr. Liudu Jovaiša bus gilinamasi į „Bažnyčios istoriją Ankstyvaisiais Naujaisiais laikais“ (XVI–XIX a. vidurys).

Trečiadienis kartu su teolog. lic. kun. Moze Mitkevičiumi bus skiriamas gilinimuisi į Dievo įvaizdį Senajame Testamene, ypatingą dėmesį sutelkiant į ST knygose pristatomą Dievo paveikslą. Kaip Dievas apsireiškia hebrajams ir kokią sampratą jie įrašo į ST puslapius? Tai 2018 m. pavasarį girdėto kurso tęsinys.

Paskutiniais mėnesių trečiadieniais vyks susitikimai „Knygų klube“. Į klubą burtis kviečia dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. Šiemetinė knygų klubo tema – nuodėmė ir malonė – yra viena katalikiškiausių temų literatūroje. Knygų aptarimuose laukiami katalikai ir nekatalikai, nepraktikuojantys katalikai ar aiškaus santykio su katalikybe, krikščionybe neturintys knygų mėgėjai.

Ketvirtadieniais drauge su ses. Dominyka Slepikaite DP bus gilinamasi  į šiandien besiskleidžiantį „Krikščionišką dvasingumą“, kurio šaknys – Bažnyčios Tėvų ir kitų Bažnyčios rašytojų bei šventųjų mokymas. Vyks keleto šiandieninio dvasinio gyvenimo būdų (vidinio išgydimo programos, rekolekcijos ir pamaldos) aptarimai.

Vieną šeštadienį kun. Kęstutis Palikša klausytojus supažindins su liturgijoje naudojama simbolika. Visos keturios kurso „Liturgijos simbolių kalba“ paskaitos vyks šeštadienį, lapkričio 24 d.

Visiems rūpi, kas bus po mirties. Ar pasaulio pabaiga bus tokia, kokią rodo holivudiniai filmai? O gal bus dar baisiau? Doc. Benas Ulevičius imasi praverti eschatologinių nuojautų ir baimių duris ir pažvelgti, ko apie pasaulio pabaigą moko Kristus ir Bažnyčia. Kursas „Mano (ir) pasaulio pabaiga. 2“ vyks šeštadienį, lapkričio 10 d., 13.00–19.00.

Gruodžio 1 d., šeštadienį, 13.00–19.00, LKMA auloje, kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius supažindins su „Jonos knyga“. Tai vienas iš trumpiausių, sąmojingiausių, žmogiškos psichologijos permatymo prasme taikliausių ST tekstų. Ką mums kalba ši knyga, pasakojanti apie žmogišką Jonos neklusnumą, pasipriešinimą, pasipiktinimą Dievo „įnoriais“ ir visa nugalintį dievišką gailestingumą?

Kaip kiekvienais metais, nuo spalio pradžios bus leidžiamasi į 33 savaičių trukmės kelionę „Eik į savo kambarėlį“. Ignaciškos pratybos skirtos užmegzti ir ugdyti ryšį su Dievu, kasdien atliekant maldos užduotis ir vieną kartą per savaitę susirenkant pasidalinti asmeninės maldos vaisiais grupėje.

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS (2018 m. rudens semestras)

Bažnyčios istorija. Ankstyvieji Naujieji laikai. Antradieniais, spalio 2 d. – gruodžio 11 d., 18 val., LKMA Aula. Dėstyt. dr. Liudas Jovaiša

Šv. Raštas. Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente. Trečiadieniais, spalio 3 d. – gruodžio 12 d., 18.30, LKMA auloje, Pilies g. 8 LKMA aula. Dėstyt. kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius

Knygų klubas. Nuodėmė ir malonė. Paskutiniais mėnesių trečiadieniais (spalio 24 d., lapkričio 28 d., gruodžio 19 d., sausio 30 d., vasario 27 d., kovo 27 d., balandžio 24 d.), 18.30, LKMA Mažoji auditorija, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Šiandieninės dvasingumo paieškos ir nauji atradimai. Ketvirtadieniais, spalio 4 d. – gruodžio 13 d. (lapkričio 1 d. paskaita nevyks), 18 val. LKMA Auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. ses. Dominyka Slepikaitė

Tik Tave pažinęs galėsiu pamilti. Katalikų Bažnyčios Katekizmo seminaras. Ketvirtadieniais, spalio 4 d. – gruodžio 20 d. (lapkričio 1 d. paskaitos nebus), 18 val., LKMA, Mažoji salė. Dėstyt. kun. Gabrielius Satkauskas

Liturgijos simbolių kalba. Šeštadienį, lapkričio 24 d., 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. teolog. lic. kun. Kęstutis Palikša

Šv. Raštas. Jonos knyga. Gruodžio 1 d., šeštadienį, 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8 LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius

Mano (ir) pasaulio pabaiga. Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai (tęsinys). Šeštadienį, lapkričio 10 d., 13.00–19.00, LKMA auloje, Pilies g. 8, Vilnius. Dėstyt. doc. dr. Benas Ulevičius

Atidusis skaitymas. Evangelija pagal Morkų. Antradieniais, spalio 2 d. – gruodžio 11 d., 18.00, LKMA Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Veda ses. Rima Malickaitė CC

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“. Spalio 15 d. – gegužė, pirmadieniais, 18.00, LKMA Mažojoje auditorijoje. Veda ses. Rima Malickaitė CC

Daugiau informacijos apie kursus ir registracijos anketas rasite www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje.

Į paskaitas prašoma ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Registracija galioja tik tada, jei yra gaunamas patvirtinimas el. paštu. Atsakymas apie registraciją bus gautas iki spalio 1 d. Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijos Auloje arba šalia esančioje Mažojoje auditorijoje, Pilies g. 8, Vilniuje
Telefonas pasiteirauti 868 339 868.